Hosszútávú gazdasági programot fogadhat el a városvezetés

//Berényi Attila
Megosztás itt: print
Megosztás itt: email
Hosszútávú gazdasági programot fogadhat el a városvezetés
2020. október 26-án ülésezik legközelebb Dunaharaszti képviselő-testülete.

A Városháza szerkesztőségünknek küldött tájékoztatója szerint a legfontosabb napirendi pont az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programja. Ez a helyhatósági választások közötti ciklusra vonatkozik, és megalkotását az Önkormányzati Törvény írja elő. Ez felvázolja a Képviselő-testület teendőit és terveit. A programot úgy alkotják meg, hogy figyelembe veszik a jelenleg ismert helyzetet, a gazdasági környezetet. Az anyag meglehetősen terjedelmes, a bizottságok ezekben a napokban tárgyalják azt meg.

Biztosan vita várható a testület bizottságaiban a másik lényeges napirendi pontban. Ugyanis a városi közétkeztetést ellátó cég kérelmezte az Önkormányzat által fizetett díj 9%-os emelését, hivatkozva a megnőtt nyersanyagárakra, a minimálbér és a garantált bérminimum megemelésére. Indoklásukban megemlítik azt is, hogy a járvány miatti bevételkiesés is érzékenyen érintette társaságot. A testület elé kerülő előterjesztés 6% emelést javasol.

Már tavaly év végén megemelte a testület – ugyancsak a szolgáltató kérésére – az önkormányzat által fizetett összeget. Ez most éves szinten 319,3 millió forint + Áfa, ez emelkedik tovább. Az akkor született cikkünket itt találja.

Ide tartozik az is, hogy szeptembertől a szülők által a gyermekek után, illetve a dolgozók munkahelyi étkeztetésre fizetett díja is emelkedett. Erről itt írtunk korábban.

Az előterjesztések között szerepel a Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft.-vel (DV Kft., 100%-os önkormányzati tulajdonban) kötött vagyonkezelési szerződés módosítása is. Egyes önkormányzati ingatlanok besorolása/helyrajzi száma/stb. ugyanis megváltozott. Hatályon kívül kell helyezni ugyanakkor azt a határozatot, amely a cég törzstőke-leszállításáról döntött.

Változtatásra szorulnak a civil szervezetek ez évi támogatási szerződései. Jó pár szervezet a járvány miatt nem tudta megtartani előre tervezett programjait. Az erre szánt pénzt azonban, a közösség számára hasznos célokra tudnák felhasználni. Ehhez kell a képviselő-testület hozzájárulása is.

Fináléjához érkezik a Helyi építési szabályzat (HÉSZ) azon módosítása, amely a Schwarzmüller Kft. és a Coca-Cola HBC Kft. beruházásait hivatott elősegíteni. Hasonló céllal ad el az Önkormányzat egy kisebb külterületi ingatlant a Gebrüder-Weiss részére. Újabb döntéseket hoz majd várhatóan a testület a Paál László utca tovább építésének érdekében is.

A képviselők külterületi ingatlanok elnevezéséről döntenek, létrehozhatják a 10. védőnői körzetet, elszámolnak az orvosi ügyeletnek (a háziorvosi rendelő felújítása idejére) ideiglenesen helyet adó ingatlan tulajdonosaival. A napirenden szerepel még intézményi alapító okiratokat elfogadása, az óvodák működéséről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása is.

(Dunaharaszti Városháza)