Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatásunk a www.dunaharasztionline.hu hírportál működésével kapcsolatos tevékenységeinkre terjed ki.

 

Az adatkezelő

Neve: S.T.B Média Art Kft.

Elérhetősége: info (kukac) dunaharasztionline.hu

Képviselő neve: Sikna Róbert ügyvezető

Hivatalos levelezési cím: 2330 Dunaharaszti, Gyóni Géza köz 5/B.

Adatkezelő honlapjának címe: www.dunaharasztionline.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-195614

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK RÉSZLETESEN

 

KAPCSOLATFELVÉTEL TELEFONON – nyilvános telefonszámunkon keresztül: (70) 940 15 22

Adatkezelés célja: az olvasóinknak, a médiaajánlataink felől érdeklődőknek, a hirdetőinknek telefonon nyújtunk felvilágosítást az őket érdeklő kérdésekben.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Telefonhívása során megismerjük a következő személyes adatkategóriákat: hívó neve, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a hívó fél bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személynek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása, legfeljebb három hónap (híváslistánkat három havonta manuálisan töröljük).

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info (kukac) dunaharasztionline.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. Egyszeri hívásokat nem rendelünk névhez. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.


KAPCSOLATFELVÉTEL E-MAILEN ÉS AZ OLDALRA KIHELYEZETT ŰRLAPON KERESZTÜL

Az e-mailen és az űrlapon keresztül küldött üzenetek minden esetben az info (kukac) dunaharasztionline.hu  e-mail címre érkeznek.

Adatkezelés célja: az olvasóinknak, a médiaajánlataink felől érdeklődőknek, a hirdetőinknek elektronikus úton nyújtunk felvilágosítást az őket érdeklő kérdésekben.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – az érintett hozzájárulása.

Üzenetéből megismerjük a következő személyes adatkategóriákat: üzenetküldő neve, e-mail címe, üzenetének tartalma.

A személyes adatok forrása: minden esetben az üzenetet küldő személy bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonása, legkésőbb a következő év januárjában. Levelezőrendszerünket minden év januárjában átnézzük és ekkor törlésre kerül valamennyi üzenet, amelyeket nem kezelhetünk tovább, mert az adatkezelési cél megvalósult.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az info (kukac) dunaharasztionline.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a telefonszámát. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.


MÉDIAAJÁNLAT

Adatkezelés célja: médiaajánlatot megrendelő beazonosítása, kapcsolattartás a megrendelővel, szerződési feltételek rögzítése (továbbá a számlázási adatok rögzítése).

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés előkészítése és teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái:

  • Természetes személy megrendelők esetén: megrendelő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; számlázási neve és címe.
  • Egyéni vállalkozó megrendelők: egyéni vállalkozó neve, székhelye, adószáma, nyilvántartási száma, telefonszáma, e-mail címe, számlázási neve és címe.
  • Jogi személy megrendelők: képviselő neve, telefonszáma, e-mail címe, kapcsolattartó személy neve, e-mail címe, telefonszáma.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt megőrzésre kerülnek az üzenetek, továbbá a számlázási adatokat könyvelőnk is megismeri.

A személyes adatok tárolásának időtartama: szerződés megszűnéséig.

A személyes adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy közöttünk a szerződés létrejöjjön.

 

SZÁMLÁZÁS

Adatkezelés célja: számlázási kötelezettségünk teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés c) pont – jogi kötelezettség. Előíró jogszabályok: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bekezdés (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pont (számla kötelező elemei).

A kezelt személyes adatok kategóriái: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím (ha partnerünk e-mailen is kéri a számla kiküldését).

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a számlázási adatokat e-mailben kérjük el megrendelőinktől, ez az e-mail megőrzésre kerül a tárhelyünkön az adatkezelés időtartama alatt, továbbá a számlázási adatokat könyvelőnk is megismeri. Számlázáshoz a Revolution Software Kft. számlázó programját használjuk, amely nem felhő alapú program.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tárhelyünkön a szerződés előkészítése során e-mailben megadott adatok a szerződés teljesítéséig megőrzésre kerülnek. A számviteli bizonylatokat a számla kiállításának évében és további nyolc évig kötelességünk megőrizni.

A személyes adatok szolgáltatása jogszabályon alapul, ezek elmaradása esetén számlázási kötelezettségünket teljesíteni nem tudjuk. Az adatok szolgáltatása a feltétele annak, hogy a számlánkat kiállítsuk, elmaradása esetén a szerződésben vállalt kötelezettségeinket nem teljesítjük.

 

SZOLGÁLTATÁSUNK ELLENÉRTÉKÉNEK KIEGYENLÍTÉSE – FIZETÉS ÁTUTALÁSSAL

Adatkezelés célja: szolgáltatásunk díjának az átutalása, az átutalás beazonosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) pont – szerződés teljesítése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: bankszámlatulajdonos neve, bankszámlaszáma, megrendelés azonosító.

A személyes adatok forrása: minden esetben a megrendelő bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a bank elektronikus felületén az átutalás adatai megismerhetők, továbbá a bankszámlakivonatok tartalmát a könyvelőnk is megismeri.

A személyes adatok tárolásának időtartama: bankszámlakivonat kiállításának éve és további nyolc év (a számviteli bizonylatokhoz megfelelően).


SZAKMAI ÉS ÜZLETI KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Adatkezelés célja: szakmai és üzleti kapcsolattartás azokkal a természetes személyekkel, akikkel nem állunk szerződésben, illetve a szerződésekben kijelölt kapcsolattartókkal.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: belső információs rendszer kialakítása.

A kezelt személyes adatok kategóriái: a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: közvetlenül az érintett (esetleg a munkáltatója) bocsájtja rendelkezésünkre vagy az érintett által üzemeltetett honlapról nyerjük a nyilvános kapcsolati adatok közül.

Címzettek: a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat felülvizsgáljuk minden év januárjában.


ÚJSÁGÍRÁSI TEVÉKENYSÉGÜNK

Adatkezelés célja: kiemelten a Dunaharasztin élő emberek tájékoztatása a települést érintő ügyekben, riportok, interjúk közzététele, tartalomszolgáltatás az olvasóink részére.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: tartalomvédelem, tájékoztatáshoz való jog érvényesülése, szólásszabadság érvényesülése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: cikk tartalmától függően: név, foglalkozás, egyéni eredmények, vélemény, képmás, hang.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy újságírási tevékenységünk során követjük az újságírási etikai elveket, ezért esetenként mérlegeljük, hogy mely személyes adatok nyilvánosságra hozatala segíti elő a hiteles tájékoztatást.

Munkánk során a legteljesebb együttműködésre törekszünk az újságcikkekben, hírekben, videókban megjelenő természetes személyekkel.

Személyes interjúk készítése előtt minden esetben felhívjuk az érintett figyelmét a hangfelvétel / fényképfelvétel / videófelvétel rögzítésére, a hozzájárulását kérjük, hogy a rögzített anyagból írott szöveget készítsünk és lehetőséget biztosítunk az elkészült anyag megtekintésére, módosítására, jóváhagyására.

Amennyiben nem személyes interjút készítünk, hanem egyéb forrásból származó információkat dolgozunk fel, minden esetben lehetőséget biztosítunk az információval érintett személy reagálására.

A személyes adatok forrása:

  • az érintettekkel előre egyeztetett tartalom esetén az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat;
  • átvett tartalom esetén a forrásként szolgáló hírportálról származnak a már nyilvánosságra hozott személyes adatok;
  • tényfeltáró, oknyomozó újságírói tevékenységünk során informátoraink szolgáltatják a személyes adatokat (az érintett felet ezekben az esetekben is felkeressük).

Címzettek: honlapunk olvasói és a közösségi oldalaink követői.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az érintettekkel előre egyeztetett riportok, cikkek tartalma az érintettel közösen kerül kialakításra. Amennyiben a megjelenést megelőzően az érintett úgy dönt, hogy mégsem kíván a nyilvánosság előtt megjelenni, kérjük, jelezze az info (kukac) dunaharasztionline.hu e-mail címre küldött üzenetben. A személyes adatokat minden olyan esetben törölni fogjuk és nem hozzuk nyilvánosságra, amelyben nem sérül a tájékoztatáshoz és a szólásszabadsághoz való jog. Tevékenységünkből fakadóan ezt általánosan nem lehetséges előre meghatározni, egyedi mérlegelést igényel, az érintettel szoros együttműködésben.

 

SZERVERNAPLÓZÁS

Adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében a látogatói adatok rögzítése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: visszaélések megelőzése, üzemszerű működése ellenőrzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: látogató IP címe, látogatás dátuma, felkeresett URL cím, Referrer (melyik oldalról érkezett a látogató), böngészője neve, verziója, operációs rendszere.

A személyes adatok forrása: minden esetben a honlap látogatója bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: tárhelyszolgáltatónk szerverén tárolódnak ezek az adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legfeljebb az automatikus törlésig (30 napig).


FORRÁSVÉDELEM

Adatkezelés célja: információs adatbázis kialakítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: tartalomszolgáltatás, tájékoztatáshoz való jog érvényesülése, tényfeltáró újságírást segítő személyek védelme.

A kezelt személyes adatok kategóriái: Információt átadó személy neve, e-mail címe, telefonszáma, egyéb előre nem meghatározható személyes adatai, mint munkahelye, foglalkozása.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett bocsájtja rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személyek részére, a levelezőrendszerünkben tároljuk az elektronikus úton beérkezett üzeneteket. A bíróság – bűncselekmény elkövetésének felderítése érdekében – törvényben meghatározott, kivételesen indokolt esetben kötelezhet bennünket az információk átadására.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, adatbázisunkat minden év januárjában felülvizsgáljuk.


ARCHIVÁLÁS

Adatkezelés célja: biztonsági másolat készítése a dokumentumainkról és az adatbázisainkról.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pont – jogos érdek.

Jogos érdek: adatbázisok védelme, adatvesztés megelőzése.

A kezelt személyes adatok kategóriái: merevlemezünk teljes tartalma, beleértve valamennyi személyes adatkategóriát, amelyet fent felsoroltunk (természetes személyek neve, e-mail címe, telefonszáma, üzenetei, lakóhelye, képmása, véleménye, hangja, munkahelye, foglalkozása, háttéranyag róla).

A személyes adatok forrása: saját merevlemezünk.

Címzettek: a személyes adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személyek részére, tárhelyszolgáltatónknál tároljuk az archivált anyagokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama: tiltakozásig, legkésőbb a következő mentésig, amelyet 30 naponta megejtünk.


KÖZÖSSÉGI OLDALAK ÜZEMELTETÉSE

Adatkezelés célja: hírportálunk cikkeinek, videóinak megosztása, tevékenységünk népszerűsítése, olvasótábor növelése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása

A kezelt személyes adatok kategóriái:

  1. „dunaharaszti online” Facebook oldalunk: követőnk / kedvelőnk neve, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
  2. „dunaharaszti online” Instagram oldalunk: követőnk neve, nyilvános profil, nyilvános profilja, nyilvános megosztásai, bejegyzéskedvelései, hozzászólásai, privát üzenetei.
  3. „dunaharaszti online” Youtube csatornánk: feliratkozó neve, amellyel a Google rendszerében regisztrált és hozzászólásának tartalma. Kizárólag azokat a feliratkozók látjuk, akik nyilvánossá tették feliratkozásaikat.

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsájtják rendelkezésünkre a személyes adatokat.

Címzettek: a személyes adatokat nem továbbítjuk harmadik személyeknek, de azokat a konkrét közösségi oldal tulajdonosának felületén tároljuk.

A személyes adatok tárolásának időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulását bármikor visszavonhatja a követésünk / kedvelésünk leállításával, a hozzászólása törlésével. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek tekinthető.

Kiegészítő információk: a Facebook és az S.T.B Média Art Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatásunkat elhelyeztük Facebook oldalunkon a Jegyzetek lapfülön. LINK

 

SÜTIK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. Weboldalunkon munkamenet, állandó és harmadik féltől származó sütiket is használunk.

Munkamenet sütik (ideiglenes sütik): addig maradnak az érintett látogató internetes böngészőjének sütiállományában, amíg a látogató nem hagyja el a weboldalt, és a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által az oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését.

Állandó sütik: a webes kereső beállításától függően hosszabb ideig (a sütiben meghatározott ideig), vagy egészen addig a felhasználó eszközén maradnak, amíg azokat a felhasználó nem törli. Minden alkalommal aktiválódnak, amikor a felhasználó meglátogatja a weboldalt.

Harmadik fél sütik: a böngészett weboldaltól, azaz a merosus.hu weboldaltól eltérő webhelyek hoznak létre például hirdetés vagy akár képek formájában. A harmadik féltől származó sütik felelősek azért, hogy releváns hirdetésekkel találkozzunk az internetezés során.

A működéshez feltétlenül szükséges sütik alapértelmezett beállítás szerint betöltődnek a weboldalunk megnyitásakor. Ezek a sütik nem teszik lehetővé a felhasználók beazonosítását és nem továbbítanak személyes adatok harmadik személyek felé.

A konkrét sütik leírásának megismeréséhez a sütikategória neve előtt elhelyezett > jelre kell kattintani.

Az egyes sütik leírását a sütibeállításoknál tekintheti meg, még az elfogadásuk előtt.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk (utolsó cookiescan: 2023.02.07.):

A saját böngészőben lehetőség van a sütik kikapcsolására:

 

Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre:

Tárhely.eu Kft
1144 Budapest, Ormánság u. 4. X.em. 241.
support(kukac)tarhely.eu
tarhely.eu
Adószám: 14571332-2-42
Cégjegyzékszám.: 01-09-909968

Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás.

 

Kisné Szekeres Nóra E.V.

Ellátott tevékenység: könyvelési szolgáltatás.

 

Youtube LLC. San Bruno, Kalifornia, Egyesült Államok
Anyavállalat: Google LLC.
Saját adatkezelési tájékoztatása: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu
Ellátott tevékenység: Youtube csatorna működtetéséhez felület biztosítása.

 

Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok
Saját adatkezelési tájékoztatásai: https://www.facebook.com/privacy/explanation/ és https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Ellátott tevékenység: Facebook és Instagram oldal működtetéséhez felület biztosítása.

 

UniCredit Bank

Levelezési cím: 1242 Budapest, Pf.: 386
Ügyfélszolgálat: +36 1 325 3200
Ellátott tevékenység: elektronikus banki felület biztosítása, havi bankszámlakivonatok előállítása.

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítunk személyes adatot.

 

JOGOK BIZTOSÍTÁSA

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek a honlap látogatói, megrendelőink, szerzőink, az érdeklődök a következő jogosultságokkal:

a. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e. Ilyen kérés esetén tájékoztatást nyújtunk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk, hol lehetséges panaszt tenni stb.

b. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

c. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül törölni fogjuk az összes személyes adatot, ha a hozzájárulás visszavonásra került a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy jogellenesen kezeltünk személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

A törléshez való jogot nem tudjuk biztosítani, amennyiben az adatkezelés szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából.

d. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha nem kezeljük pontosan a személyes adatokat, kérhető a személyes adatok korlátozása, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Elképzelhetetlen, hogy jogalap nélkül kezeljünk személyes adatot, amennyiben mégis ilyen hibát követnénk el, törlés helyett a korlátozás is kérhető.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de az érintettnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez használná fel. Ilyen esetben is kérhető, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

e. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat az érintett a személyes adatai kezelése ellen, a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f. Adathordozhatóság

Az automatizált módon kezelt személyes adatok esetén kérhető, hogy a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk az érintettnek, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezzel a joggal akkor lehet élni, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés.

Amennyiben a jogok gyakorlására irányuló kérelem érkezik, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást küldünk a megtett intézkedéseinkről. Intézkedésünkről a kérelemben megjelölt formában nyújtunk tájékoztatást, ha elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás is elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha másként kéri, aki írt nekünk

A kért információkat és a tájékoztatást díjmentesen biztosítjuk.

Ha tájékoztatásunk a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül nem érkezik meg és az intézkedés elmaradásának okairól sem küldünk felvilágosítást, panasz nyújtható be valamely felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz is fordulhat a kérelmező.


PANASZ

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, panaszokat ezen az e-mail címen várjuk: info (kukac) dunaharasztionline.hu

Az érintettek bíróság előtt is érvényesíthetik a jogaikat. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek)

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkereshető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is, elérhetőségeik: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; www.naih.hu; ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

 

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet (beleértve a profilakotást) nem folytatunk.

 

A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 

Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2019. október 29-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat.

A tájékoztatóban nem részletezett kérdésekben irányadónak tekintett jogszabály: az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

 

Dunaharaszti, 2022. december 6.