Első olvasatban tárgyalják a képviselők Dunaharaszti idei költségvetési tervezetét

//Berényi Attila
dh_koltsegvetes_freepik_rawpixel_20200116

Képünk illusztráció, forrás: freepik / rawpixel

Január 27-én tartja következő ülését Dunaharaszti Város Képviselő-testülete. A meghívóban 10 napirendi pont szerepel.

Első olvasatban tárgyalják majd a képviselők a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetet. Az előző, még tavaly december 12-i ülésen a büdzsé koncepcióját vitatták meg. Ez alapján készült a most átbeszélendő tervezet, amelyet a szakbizottságok is véleményeznek.

A városvezetés döntést hoz majd a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötendő együttműködési megállapodásról is. Dunaharasztin 3 ilyen testület működik, azaz a Német, a Bolgár és a Roma. A megállapodások azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket tartalmazzák, amelyeket a jogszabályok meghatároznak.

Határozat születhet majd a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról is. Maga a rendelkezés a helyi döntéshozói testület tevékenységének kereteit szabja meg. A szükséges módosításokat már az alakuló ülésen elfogadták, most ezeket vezetik majd át a rendelkezésbe. Az előterjesztésben külön kiemelt változtatások között egyébként ott van az is, hogy a polgármester 15 millió forintos értékhatárt nem meghaladó ügyértékű önkormányzati jogügyletekben saját hatáskörében, önállóan is eljárhat, kötelezettséget vállalhat, vagy szerződést köthet. Korábban 8 millió forint volt ez a határ, de a jogalkotó lehetőséget teremtett az emelésre.

Az ülésen a tervek szerint jóváhagyják a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodást is. Ez lényegében a korábbi egyezség felülvizsgálatát jelenti, amelyre a pénzügyi-számviteli jogszabályok változása kötelezi az érintetteket. Ebben lefektetik azokat a szabályokat, amelyek szerint az önkormányzati óvodák, iskolák, a könyvtár a Gondozási Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Művelődési Ház működik.

Újabb szakaszához érkezik a Rendészeti Iroda alapításának folyamata is. A legutóbbi testületi ülésen már határoztak egy közalkalmazotti állás létrehozásáról. Az érintett személy az iroda irányítója lesz, és egyben ő készíti elő annak megalakítását is. A képviselők már egy részletes elemzést is kaptak, amelyben bemutatja a polgármester a kiszemelt szakember személyét, felvázolja az Rendészeti Iroda tervezett működését, és feladatait, valamint mindezek költségét. Ehhez módosítani kell Dunaharaszti Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratát is, mivel egy új szervezeti egység jön majd létre. Ez utóbbiról határoznak most. A Rendészeti iroda felállításáról szóló elképzelésekről itt írtunk korábban.

Döntés születik várhatóan arról is, hol épül fel Dunaharaszti új, 24 osztályos iskolája. Erről itt olvashat bővebben.

Szavaznak majd a képviselők az iskolákban végzett értéknövelő beruházások átadásáról a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központnak. Ez érinti a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában felhúzott 24.500.000,- Ft értékű kültéri kézilabdapályát és a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola alsó és felső tagozatos épületeinél létesített bicikli tárolókat. Utóbbiak együttes értéke 3.700.000 forint. Ugyancsak átadják a tankerületnek a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolánál létesített kerékpár tárolót, amely 980.000 forintba került. Az említett vagyonelemek értékcsökkentéssel terheltek.

A testület dönt majd az Oktatási, Művelődési és Sportbizottság valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság éves beszámolójáról is.

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének következő ülése 2020. január 27-én, 14 órakor kezdődik a Városháza Dísztermében. Az esemény nyilvános.