Elfogadta idei költségvetését Pest Megyei Önkormányzata

//Berényi Attila
Ülésezik a testület. Korábbi kép. fotó: pestmegye.hu
Rendkívüli közgyűlést tartott a Megyei Önkormányzat. Fontos döntések születtek.

A képviselők döntöttek a 2022. évi költségvetésről. Az önkormányzat működési támogatása 488 millió forint. A büdzsé kiadásainak középpontjában a jogszabályok szerint ellátandó területfejlesztési és területrendezési feladatok állnak, olvasható a testület beszámolójában. A 2022. év folyamán több olyan projekt folytatódik, amely szervesen illeszkedik az Önkormányzat feladatkörébe, különösen kiemelkedőek ezek közül a TOP Plusz programmal összefüggő feladatok.

A költségvetés szerint folytatódik a Mária út Pest megyei szakaszának infrastrukturális fejlesztése. 544 millió forint támogatás érkezett a Rákos-patak menti munkákra. Folytatódik a Közgyűlés által jóváhagyott NET4EU, a „FoodWave” és DANUrB+ című projektek megvalósítása.

Pest Megye Önkormányzata felel az első, Göd Város közigazgatási területén kialakított különleges gazdasági övezet fejlesztéséért.

A képviselők elfogadták a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Pest megyében” elnevezésű projektben a foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési stratégia kidolgozásáról szóló javaslatot is.

(pestmegye.hu)