Ülésezett Dunaharaszti képviselő-testülete

//Berényi Attila
kepviselo-testulet_dho_20240429-2

Dr. Szalay László Dunaharaszti Város polgármestere a képviselő-testület ülésén. fotó: dho

A napirenden 16 előterjesztés szerepelt.

Szokás szerint először dr. Szalay László Dunaharaszti Város polgármestere számolt be az előző ülés óta elvégzett munkáról:

  • A Területi Gondozási Központ még a hónap elején csatlakozott a „Gondosóra”
  • Szalmay Gábor fül-orr-gégész szakorvos elvégezte az iskolába készülő óvodai korosztály hallásvizsgálatát. Sajnos a szűrés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a hallásproblémával bíró gyermekek aránya a tavalyi 17,05 %-ról 19,85 %-ra emelkedett.
  • Közben Dr. Terebessy Tamás szakorvos az óvodások ortopédiai szűrését végezte el.
  • Megünnepelték a „Gyere Be!” Ház fennállásának 1. évfordulóját.

Egy éves lett a „Gyere Be!” Ház

  • március hónapban a NAV az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló jogkövetési vizsgálatot folytatott le, különösen a tárgyidőszaki ÁFA bevallására, bizonylati rendjére, nyilvántartásárára vonatkozóan. Az ellenőrzés mindent rendben talált.
  • Megkezdődött idén is a „Fogadj örökbe egy fát” fásítási program. A lakosság által igényelt fákat a Zöld Korona Garden Kft. ülteti ki. Idén összesen 150 db 8/10 körátmérőjű gömbkőrist, gömbszivatr és mezei juharfát ültettek már ki.
  • A Paál László utca műszaki átadás-átvételi eljárása lezajlott, az 51-es főút kereszteződésében külön figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki a kötelező forgalmi rend betartása érdekében.

Elkészült a Paál László utca

  • A Jedlik Ányos utca és a Gábor Áron utca biztonságos közlekedése érdekében burkolati jeleket festettek fel, illetve az Andrássy utca kerékpársávjának újrafestését is megrendelték.

Felfestéssel a biztonságért a haraszti baleseti gócpontban

  • Az A3-7 nyílt csapadékvízelvezető rendszeren történt szénhidrogén eredetű szennyezés kárelhárítása megkezdődött, a szennyezés okát felderítették és megszüntették.
  • A Városháza Iparos utcai, Fő út felőli kerítése, a kapuk, a főbejárati terasz homlokzata és a pillérek felújítása megtörtént.

A képviselők támogatták az önszerveződő közösségek idei támogatására összeállított előterjesztést. Az idén összesen 20 millió forint különítettek el erre a célra a város költségvetéséből.

Az Új Városi Bölcsőde kapcsán a konyhatechnológia és az intézmény eszközeinek beszerzésére kiírt közbeszerzési pályázat ügyében is döntés született.

Tájékoztatót fogadott el képviselő-testület a város energiahatékonysági intézkedéseiről. Ebből kiderült, hogy mennyit spórolt Dunaharaszti a közintézmények fejlesztésével, egyben módosították a közbeszerzési ütemtervet.

Az elfogadott határozatok szerint Kőrösi, a Hunyadi és a Rákóczi sulik iskolaorvosa Szabóné Dr. Bodnár Réka gyermekorvos lesz június 1-től.

fotó: dho

A testület úgy határozott, hogy amennyiben a MÁV-Alsó településrész tulajdonosi közössége felhatalmazást ad az Önkormányzatnak a településrendezési szerződésben meghatározott közművesítés operatív feladatainak lebonyolítására, azt elfogadja.

A város megvásárolt egy telekben fennálló tulajdonrészt, amelynek köszönhetően a teljes terület az önkormányzat tulajdonába került. Módosították a Helyi Építési Szabályzatot, amelyből törölték azt a korábbi elképzelést, hogy a Temető utcát kivezetnék a Fő útra.

Hozzájárultak a képviselők Szűcs Péter rendőr törzsőrmester 2024. május 1. napjától történő körzeti megbízotti kinevezéséhez. Az egyenruhás február elejétől megbízással látja már el ezt a feladatot.

Jóváhagyták az Önkormányzat tavalyi évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentését, a DMTK, a József Attila Művelődési Ház és a Dunaharaszti Polgárőr Egyesület 2023-as beszámolóját.

Meghatározták, hogy idén év végén mikor lesz igazgatási szünet a Városházán, valamint módosították a kitüntető díjakról szóló helyi rendeletet. Ezt követően a testület zárt ülésen határozott arról, hogy kinek adományoz ilyen díjat a település.

(dho)