Ülésezett Dunaharaszti Város Képviselő-testülete

//Berényi Attila
dr. Szalay László Dunaharaszti Város polgármestere a 2024.03.25.-i képviselő-testületi ülésen. fotó: dho
Összesen 14 napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén Dunaharaszti képviselő-testülete.

Napirend előtt dr. Szalay László Dunaharaszti Város polgármestere ismertette az előző testületi ülés óta történteket:

 • A város „Helyi humán fejlesztések Dunaharasztiban” című pályázat megfelelt a kiírásnak, így jelenleg annak értékelése folyik.
 • A Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola elé új, a diákok védelmét szolgáló térhatároló elemet helyezett ki az Önkormányzat.
 • A hirtelen jelentkező allergiás tünetek kezelésére szolgáló EPIPEN injekciók szavatossági idejét figyelembe véve, 14 készítmény pótlásáról gondoskodtak. Ezek az oktatási, nevelési intézményekbe kerültek.

Allergiás reakciók elleni, életmentő injekciókat kapnak Dunaharaszti iskolái és óvodái

 • Az Önkormányzat az előírásoknak megfelelően beküldte a évi költségvetés és a normatíva elszámolását.
 • A Paál László utca útalap stabilizációja készen van, várhatóan a jövő héten az aszfalt burkolat is felkerül. Ez azonban függ az időjárástól is. A csapadékvíz-elvezető árok hamarosan elkészül.
 • A polgármester beszámolójában külön kitart arra, hogy a piacnál a kanyarodó ív felfestését már többször kezdeményezte, ám a munka elvégzése időjárásfüggő. Egy kisebb forgalmú hétvégi napon végzik majd el a szakemberek a feladatot, a festék megszáradásáig korlátozásra lehet majd itt számítani.
 • A szennyvíztisztító-telepre bevezető út csapadékvíz elnevező rendszerének rekonstrukciója is megtörtént.
 • A Sport-szigeten megkezdődött a fák veszélytelenítése és a facsemeték ültetése.
 • A külterületen, illegálisan elhelyezett hulladékok begyűjtése megkezdődött.
 • Meghirdette a város a tavaszi zöldhulladékgyűjtést.

Íme a tavaszi zöldhulladék gyűjtés időpontja

 • Folytatódott a nem szilárd burkolatú utak javítása.
 • Méltóképpen ünnepelte meg a Dunaharaszti március 15-ét.

„Ennek az ünnepnek üzenete van a jelen számára” – március 15-i megemlékezés Dunaharasztin

 • Lezajlott a tavaszi urológiai szűrés. A tervezett 75 fő helyett 89 fő vizsgálatát végezte el dr. Török Péter szakorvos. 4 főnek további vizsgálatokra lesz szüksége. Idén egyébként a korábbiaktól eltérően nem csak kettő, hanem 3 alkalommal lesz ilyen ingyenes szűrés a városban.

Az első napirendi pontban született döntés értelmében a város idén nem emelte meg erre az évre a bölcsődei gondozási díjat.

Döntés született a Helyi Építési Szabályzat eseti módosításáról, amely a korábbi rendelet kiigazítását szolgálta.

Az önkormányzat megvásárolt egy 32 m2 területű, kivett helyi közút besorolású telket, valamint egy másik ingatlant a Fecskefű utca szélesítése érdekében.

A képviselő-testület elfogadta a helyi önszerveződő közösségek részére 2023-ban nyújtott önkormányzati támogatás elszámolását. Egyben felhívták a figyelmet, hogy már elérhető a civil szervezeteknek erre az évre kiírt pályázat is. Ennek keretösszege a tavalyinál 5 millió forinttal nagyobb, összesen 20 millió forint.

Idén nagyobb keretösszegre pályázhatnak a dunaharaszti civil szervezetek

Határozat született arról is, hogy a város 200.000 forinttal támogatja az Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítványt.

Támogatásáról biztosították a képviselők a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola intézményi átszervezésének tervét, amelyet a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ állított össze.

A képviselő-testület elfogadta a Dunaharaszti Rendőrőrs, a Kisduna TV, a Pénzügyi Bizottság és a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság 2023-as tevékenységéről szóló beszámolót, csakúgy mint a folyamatban lévő peres ügyekről és a határozatok végrehajtásáról összeállított előterjesztést.