Elfogadták Dunaharaszti 2024-es költségvetését

//Berényi Attila
kepviselo-testulet-ules_dho_20240227-1

A képviselő-testület ülése 2024.02.27-én. fotó: dho

A város képviselő-testületének mostani ülésén a legfontosabb napirendi pont az idei költségvetés elfogadása volt.

Napirend előtti felszólalásában Knapp Tibor, mint a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke bejelentette, hogy minden képviselő időben leadta a vagyonnyilatkozatát, és az előírások szerint szerepel a Köztartozásmentes Adózói Adatbázisban.

Dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta történtekről:

  • Az önkormányzat határidőre megküldte a Magyar Államkincstárnak a tavalyi évhez kötődő beszámolókat.
  • A Városi Bölcsőde új tagintézményében megkezdődött a játszókert kialakítása. A konyhatechnika és a bútorok beszerzése pedig folyamatban van.
  • A Paál László utca építése a szegélykövek lerakásával megkezdődött. A munkálatok várható befejezése április vége.
  • Az A3 csapadékvíz elvezető árokban tapasztalt illegális szennyezőanyag bevezetés kivizsgálása a Fővárosi Katasztrófavédelem a Vízügyi Igazgatóság és a Rendőrség bevonásával megkezdődött.
  • Folyamatosan zajlik a nem szilárd burkolatú utak kátyúmentesítése, és a megrongálódott burkolt árkok javítása.
  • Ideiglenes gyalogos átvezetések felfestése megtörtént Móricz Zsigmond utca és a Mese óvoda környezetében.

Felfestés és tábla figyelmeztet gyalogosokra a terelőúton Harasztin

  • Az önkormányzat által szervezett tavaszi ingyenes urológiai szűrés időpontjai a következőek: 2024. március 5., 12., valamint 19.
  • A Dunaharaszti Lokálpatrióta Egyesület átadott a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnak 75 darab tartós élelmiszercsomagot. Ezt a rászoruló családok kapják meg.
  • A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében február közepén lezajlott a tavalyi gyermekvédelmi jelzőrendszer értékelése.
  • Az Önkormányzat által életre hívott Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megtartotta évnyitó értekezletét. Folytatódik a prevenciós munka, amelynek keretében a Gimnáziumban, a Kőrösi és a Rákóczi iskolában előadásokat tartottak. Ez a programsorozat a Hunyadi suliban folytatódik majd.

Sürgősségi előterjesztésben tárgyalt a testület az eMAG szervízút kialakításához szükséges vételi szándéknyilatkozatról.

A képviselők módosították a 2023-as költségvetésről szóló rendeletet, majd megalkották az idei, azaz a 2024-es költségvetést. A büdzsé főösszege közel 21 milliárd forint lett, ez a kiadási és a bevételi oldal összegét jelenti. A költségvetést egyébként az összes bizottság elfogadásra ajánlotta.

Az úgynevezett kitekintő határozat elfogadása mellett módosították közbeszerzési ütemtervet. Utóbbi két tétellel bővült. Az egyik a város útjainak karbantartása, a másik pedig a kerékpáros közlekedés javítása.

A testület döntése értelmében a város megvesz 3352 m² területű telket, amely a Szekér utcában van. Az ára 25 millió forint. Ezen a jelenlegi játszótér melletti területen újabb közösségi tér kialakítására nyílik majd lehetőség.

Döntés született, hogy a város vásárol egy új autót a Területi Gondozási Központnak, valamint egy másik autó, amely eddig a Polgárőrség használatában volt, visszakerül az Önkormányzathoz. A kocsit a Műszaki iroda munkatársai tudják majd használni terepszemlékhez.

Módosították a DMTK műfüves pályájának felújítására kötött együttműködési megállapodást, valamint döntés született víziközművagyon térítésmentes átvételéről is.

A képviselők elfogadták a Dunaharaszti Városi Könyvtár 2023. évi beszámolója és 2024. évi munkatervét és megszavazták a polgármester ez évi szabadságának ütemezését is.

A képviselő-testület az ülés utolsó napirendi pontját, amely feladatellátási- és személyes közreműködői szerződések felmondásáról szólt, zárt ülés keretében tárgyalta. Az itt született döntésről a dunaharaszti.hu oldal az alábbiak szerint számolt be:

„Az utolsó napirendi pontot zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület. A képviselők úgy döntöttek, hogy felmondják az APRÓ-DOK Egészségügyi Bt.-vel (Dr. Dékány György személyes közreműködése mellett) az 5. házi gyermekorvosi praxis ellátására kötött feladatellátási szerződést, valamint az említett céggel (szintén Dr. Dékány György személyes közreműködése mellett) megkötött, a 6. iskola-egészségügyi körzet ellátását célzó személyes közreműködői szerződést. A felmondási idő az első esetben hat, a második esetben három hónap.”

A képviselő-testület teljes ülését a KisDuna TV közvetítésében alább tudja megnézni felvételről.

(dho, dunaharaszti.hu)