Ez évi utolsó ülését tartotta Dunaharaszti képviselő-testülete

//Berényi Attila
fotó: dho
Összesen 13 előterjesztés szerepelt a meghívóban.

A szokások szerint először dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző testületi ülés óta elvégzett munkáról.

  • Megtörtént a Budapest-Belgrád vasútberuházás keretében a szintbeni átjárók (Magyar utca, Temető utca, Rákóczi utca, Határ út) IDEIGLENES aszfaltozása.
  • Megkezdődött a Némedi úti vasúti aluljáró környezetének betoncölöpös megerősítése. Erre kerül majd az ideiglenes vasúti híd. Ezt a technológiát alkalmazzák majd a József Attila Művelődési Ház állagmegóvására is.
  • Hidegaszfaltos kátyúzást hajtottak végre a MÁV-alsó területén, illetve számos földút javítására is sor került.
  • December 15-én megnyílt a dunaharaszti Karácsonyi Vásár. Az esemény december 24-én, 12.00 óráig várja a látogatókat.
  • Kopcsányi Veronika ebben az évben is elvégezte az óvodások fogászati szűrését. A vizsgálaton összesen 944 gyermek vett részt.
  • Az idén is megajándékozta az önkormányzat a 81. életévüket betöltött dunaharaszti lakcímmel rendelkező lakosokat, egy-egy karácsonyi csomaggal.
  • A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Élelmiszerbank felajánlásában december elején 400 főrászoruló számára osztott ki, összesen 900 kilogramm tartós élelmiszert.
  • A Magyar Vöröskereszt dunaharaszti szervezete és a Család- és Gyermekjótéli Szolgálat idén is megszervezte a közös élelmiszerosztást. 120 rászoruló család részére 2023. december 19-én adják át a csomagokat.
fotó: dho

Az első naprendi pont a 2024-es költségvetés koncepciója volt. A tervezetet mindegyik bizottság elfogadásra javasolta, így a testület egyhangúlag támogatta azt. A büdzsé még több tárgyalási körön esik át, majd a most 2024. február 12-re tervezett Közmeghallgatáson ismerteti azt részletesan a lakossággal a polgármester.

A képviselő-testület módosította a DV Kft.-vel kötött vagyonkezelői szerződését, valamint a működési támogatásbiztosított a DH-Főúti Projekt Kft. részére.

Egy határozattal több bérleti szerződést is módosított a város, mivel ezek már ÁFA köteles körbe kerültek. Jóváhagyták az elévült követelések kivezetéséről szóló előterjesztést is.

Dunaharaszti Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adta a Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Földvári utcai telephelyén lévő könyvtárépület felújítási munkáihoz. A bibliotéka tetőszerkezete még az augusztus eleji nagy viharban sérült meg.

Módosították a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát úgy, hogy abba önként vállalt feladatként bekerült a „Gyere Be Ház” működtetése.

Az óvodák SZMSZ-e is változott, mivel módosult az ott dolgozó pedagógusok jogállása.

Döntés született a HÉSZ néhány elemének felülvizsgálatáról, a 2023-2037. évi Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról.

Elfogadták a határozatok végrehajtásáról és a város peres ügyeiről szóló beszámolót, valamint meghatározták a képviselő-testület 2024. első félévi üléseinek tervezett időpontját és napirendjét.

(dho)