Ülésezett Dunaharaszti képviselő-testülete

//Berényi Attila
testuleti-ules-szept-dh-onkorm_20230925

forrás: Dunaharaszti Város Önkormányzata

13 napirendi pont és két sürgősségi előterjesztés ügyében hozott döntéseket a képviselő-testület.

A szokásokat betartva dr. Szalay László polgármester az ülés elején beszámolt a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról. Ebben többek között elhangzott, hogy

 • újrafestették a megkopott gyalogátkelőhelyeket,
 • a Földváry utcában járda és parkoló épült,
 • befejeződött az augusztus eleji nagy vihar okozta károk elhárítása
 • zárt kerítés épült a Knézich utcai játszótér egyik oldalában,
 • megújult a Kerekerdő bölcsőde udvara,
 • a BUBE projekt keretében lezárták a Temető utcai és a Barka utcai vasúti átjárót, a Magyar utcait megnyitották,
 • kikotorták az A3 belvízelvezető csatornát,
 • a Bezerédi sportparknál oszlopokat helyeztek ki a parkolók környékén,
 • megkezdődött az Északi iparterület betápláló vízvezetéképítésének második üteme,
 • a Kossuth utca és a Jókai utca csomópontjában az ivóvízhálózat rekonstrukciója megkezdődött,
 • több intézmény energetikai fejlesztése kezdődött meg,
 • a Városi Bölcsődében két csoportszobában padlócsere és felújítás történt,
 • a Sportcsarnok fejlesztési pályázatát benyújtották,
 • a HÉSZ felülvizsgálat jól halad,
 • a fizioterápia átköltözik a Felnőtt Háziorvosi Rendelőbe,
 • a mentőknek fenntartott parkolóhelyet parkolásgátló rámpával szerelték fel.

Az első sürgősségi előterjesztés elfogadásával, a Prizma-Junior Zrt. kérésére a közétkeztetési szolgáltatás éves díját több mint nettó 644 millió forintra emelték. Ez jövő év elejétől érvényes.

A másik sürgősségi előterjesztés szerint az Önkormányzat vásárol 2 darab Dacia Duster személygépkocsit. Az egyik járművet a Polgárőrség a másikat a Rendészeti Iroda használhatja. Ezt is megszavazta a testület.

A képviselők igennel voksoltak az Önkormányzat ez évi költségvetésének módosításáról is. Úgy határoztak, hogy a köztisztviselői illetményalapot 2024 január elsejétől 85.000 forintban állapítják meg, valamint a város 5 millió forinttal támogatja a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ kérésére a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola úszás-oktatását.

Módosult a temetőkről és a temetkezésről szóló helyi rendelet és a köztisztasággal összefüggő helyi szabályzó is.

Egyetértett a városvezetés a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet megváltoztatásával, és a Területi Gondozási Központ Házirendjének módosításával is. Szó volt a H6-os HÉV beruházással kapcsolatos P+R parkolókról is.

A képviselők úgy döntöttek, hogy Dr. Kelemen Anna kérésére felbontják a vele kötött iskolaorvosi szerződést, és helyette Szabóné Dr. Bodnár Rékával kötnek megállapodást.

Határozat született a Víziközmű Fejlesztési Tervvel kapcsolatban is, valamint elfogadták a DMTK tavalyi önkormányzati támogatásának elszámolását is.

(dho)