Képviselő-testületi ülés karácsony előtt

//Berényi Attila
kepviselo-testulet02_dho_20221221

Dunaharaszti Város Képviselő-testületének 2022. évi utolsó rendes ülése. fotó: dho

Költségvetési koncepció, életjáradék, KisDunaTV, zöldterületek karbantartása. Mindezek szerepeltek a dunaharaszti képviselő-testület ez évi utolsó rendes ülésének napirendjén.

Először a polgármester ismertette az előző ülés óta elvégzett munkát:

 • Elkészültek azok a közmű átvezetések, amelyeket a vasútvonal bővítés miatt kellett kiépíteni.
 • A Magyar utca és a Csendes utca találkozásánál a csapadékvíz elvezetés is elkészült.
 • 14 darab a Kis-Duna élővilágát bemutató környezetvédelmi táblát helyeztek ki a Sport-szigetre.

Ismeretterjesztő táblák a Sport-szigeten

 • Telefonon kapott értesítést a városvezetés arról, hogy az önkormányzat az energiaköltségek kifizetésére 227 millió forintnyi központi költségvetésből származó támogatást kap.
 • Energetikai beruházások jövőbeni tervezhetőségére felmérést végeztek az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben. Több épületben várható ilyen beruházás: Hétszínvirág óvoda, Mese Óvoda, Rendőrség, Rendészet, Családsegítő, Polgármesteri Hivatal.
 • A Városi Könyvtár vizesblokkjában végeztek javítást.
 • Elkészültek a napközis tábor kiviteli tervei.
 • Orvosi rendelő, Sportcsarnok napelemes rendszereinek kivitelezésére megkötötték a szerződést.
 • Befejeződtek az intézményekben az úgynevezett érintésvédelmi karbantartási munkálatok.
 • A Laffert Kúriában a fűtésrendszert úgy alakították át, hogy a vezérlés segítségével energiát lehet megtakarítani. Egy másik a városi intézményekben véghez vitt változtatás eredményeként közel egymillió forintot spórolhat éves szinten a város az áramszámlán.
 • Az Önkormányzat a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület számára átadott egy defibrillátort.

Defibrillátorral gyarapodott a Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

 • Lezajlott az anyajegyszűrés, összesen 146 főt vizsgáltak meg.
 • A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az Élelmiszerbanktól kapott adományokból 137 család számára osztott ki csomagot.
 • A hagyományokhoz híven idén is ajándékot kaptak a várostól a 81. életévüket betöltött haraszti idősek.
 • A Magyar Vöröskereszt és a Családsegítő ebben az évben is szervezett karácsonyi élelmiszerosztást.

Rászoruló családokat lepett meg a haraszti Családsegítő

A napirend első pontja  Dunaharaszti 2023-as évi költségvetésének koncepciója volt. Ezt támogatta a testület. A büdzséről a szokások szerint a lakosság is véleményt formálhat majd. A jelenlegi tervek szerint az erről szóló közmeghallgatás 2023. február 13-án lesz.

A képviselők megszavazták az Önkormányzat folyószámla-hitel keretének meghosszabbítását.  A városnak 90 millió forint áll rendelkezésére, amit kölcsönként tudna felvenni, ha szüksége lenne rá.

Döntés született összesen 1 792 321 forint, úgynevezett behajthatatlan követelés kivezetéséről. Ezek még a 2015-ös évből maradtak meg.

A KisDuna TV-t működtető Ipartestület a képviselők döntése értelmében újabb 8.400.000 forintnyi támogatást kap a novemberben megszavazott 25.216.800 forinton felül, így együttesen 33.616.800 forint értékben köt a város a médiummal műsorszolgáltatási-támogatási szerződést.

A képviselő-testület módosította a DV Kft-vel kötött megbízási szerződéseket. Erre a növekvő költségek és bérek miatt volt szükség.

Életjáradék Program elindításáról is döntött a képviselő-testület, amellyel a családi segítség nélkül maradt idősek támogatását kívánják biztosítani.

Változtattak a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatán, valamint a Városi Könyvtár és a Művelődési Ház alapító okiratán.

dr. Szalay László polgármester, Kiss Gergely jegyző. fotó: dho

Eredményt hirdettek a „Dunaharaszti zöldterületek fenntartása” címmel kiírt közbeszerzési eljárásban. Ennek nyertese a Zöld Korona Garden Parkfenntartó és Parképítő Kft. lett. Így a cég végzi el a város zöldfelületeinek gondozását évi bruttó 230.005.244 forintos áron.

Egy ingatlan tervezett eladására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánított a testület, valamint nyilvántartásba vett több, forgalomképtelen ingatlan is.

Megalkották a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amely egyébként a témába vágó pályázatokon való indulás alapfeltétele.

A város tulajdonosi hozzájárulását adta a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola kazáncseréjéhez, valamint fenntartóként rendelkezett az óvodák és a bölcsőde téli szünetének meghosszabbításáról. Ez utóbbi 2023. január 6-ig tart, így az első nevelési nap, akárcsak az iskolákban 2023. január 9-én lesz. Január első hetében a város a Dunaharaszti Mese Óvoda Napsugár Tagóvodájában biztosít ügyeletet a kicsiknek.

Végül a képviselő-testület szavazott arról a tervezetről is, amelyben a 2023-as első félévi ülések rendje és tervezett témái szerepelnek.

(dho)