Ülésezett a képviselő-testület – gazdaságfejlesztési, területi és személyi döntések is születtek

//Berényi Attila
Ülésezett a képviselő-testület. fotó: dho
Két sürgősségi előterjesztés szerepelt végül a 17 napirendi ponton kívül a képviselő-testület listáján. A legfontosabb döntést Dunaharaszti déli iparterületének fejlesztéséről szól.

A szokásoknak megfelelően, dr. Szalay László polgármester beszámolt az előző ülés óta elvégzett feladatokról:

 • A Fecskefű utca útstabilizálása elkészült, mart aszfalttal a Paál László utca és a Zágoni utca közötti szakaszon. Ezenfelül az utca mindkét oldalán földmedrű árkot alakítottak ki.
 • A Táncsics utcai Százszorszép Óvodánál 3 db parkolóhely jött létre.
 • Gyalogátkelőhelyeket alakítottak ki a Deák F. u. – Eötvös u., Deák F. u.-Jókai u, Knézich u. – Határ út, Mindszenty u. – Arany J. u.  kereszteződésében, illetve a Rákóczi kisiskola előtt.

5 új gyalogátkelőhelyet adtak át Dunaharasztin

 • Két db ping-pong asztalt helyeztek ki a Sport-szigeti kondipark mellé.
 • A Bezerédi Sportpark építése ütemszerűen halad. A várható befejezés október vége – november eleje, a kivitelezés határideje egyébként december 31.
 • A Sportpark körüli parkolók és azok csapadékvíz elvezetése kiépült.
 • A Csendes, Homok, Csengeri, Lovas utcákban a bedőlt burkolt árkok rekonstrukciója megtörtént.
 • A Paradicsom-szigeten szilárd aszfalt útburkolatot kapott a Búzavirág sor 2. szakasza, illetve a Miklós sor.
 • A Levendula utcában található, illegális hulladékkal szennyezett önkormányzati tulajdonú ingatlanok kitakarítása megtörtént, illetve az ingatlanok köré kerítést építettek.

Eltűnik az illegális szeméttelep MÁV-Alsóról

 • Szeptember 3-án lezajlott a lakossági veszélyeshulladék gyűjtés.
 • Megrendelték a Szekér utcai játszótérre 1 db kötélpálya kihelyezését, a kivitelezés határideje október 30.
 • A Sport-szigeten elbontották a veszélyessé vált játszóeszközöket, megrendelték helyettük az újakat.
 • Hat köztéri szemetes került a Millennium lakónegyed környezetébe.
 • A vasútépítéshez köthető, vonatpótló volánbuszok útvonalának kijelölése (Jedlik Ányos u. egyirányúsítása) miatt kialakult forgalmi dugók enyhítése érdekében kezdeményezték a Bláthy Ottó utca folytatásában lévő földutak stabilizációját az illetékes, vasútépítésért felelős kivitelezőtől. Ez az elkerülő szakasz az Északi Iparterületre érkezőknek és a Gábor Áron utcai körforgalomra felhajtóknak jelent alternatív elérést. Jelenleg a projekt a kivitelezői szerződéskötés szakaszában van.
 • A Dunaharaszti Család-és Gyermekjóléti Szolgálat a nyáron megtartotta az Önkormányzat szokásos nyári napközis táborát.  220 gyermek vett részt a programokon.
 • Szeptember 13-án és 20-án lezajlott az idei őszi urológiai vizsgálat két szűrési alkalma, még 27-én van lehetőség a részvételre.

Ismét ingyenes prosztataszűrés Dunaharasztin

 • A Nemzeti Népegészségügyi Központ szűrőbusza a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” című program keretében ingyenes szűrővizsgálatokat végzett szeptember 22-én reggel 9,00 órától 16,00 óráig a piactéren. Ez alkalommal – többek között – fej-, nyak- és szájüregi rákok szűrésére és általános állapot felmérésre volt lehetőség. Információink szerint több, mint 90 fő vett részt a szűrésen.
 • A helyi buszjárat kihasználtságának vizsgálata, azaz az igényfelmérés tapasztalatai alapján mind az általános-, mind a vonatpótló buszjáratot érintően módosították a menetrendet, és megkötötték a szolgáltatás további ellátására a szerződést.

Változik a MÁV-Alsó és a HÉV állomás közötti busz menetrendje

 • A BMSK Zrt. tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az új, 24 tantermes iskola beruházásának megvalósításához forrás biztosítására jelenleg nem kerül sor. Erre tekintettel a BMSK által lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött vállalkozási szerződés a felek között nem lép hatályba.

Mások mellett a dunaharaszti iskola építését is felfüggesztette a kormány

 • Megtartották mind az augusztus 20-i, mind a városnapi rendezvényeinket.

A képviselők, miután elfogadták a beszámolót, két sürgősségi előterjesztés megtárgyalásával folytatták a munkát. A Budapest-Belgrád vasút megvalósítása érdekében az Önkormányzat átad összesen 304 m2 nagyságú területet a sínek mentén a Magyar Állam részére. Döntöttek arról is, hogy kiírják a közbeszerzést 2023. évre a villamos áram megvásárlására, áll a város honlapján megjelent beszámolóban.

Ezt követően a testület elfogadta a költségvetés végrehajtásáról szóló első féléves beszámolót, és módosították a rendeletet.

Több, a Helyi Építési Szabályzat megváltoztatását célzó előterjesztést tárgyalt meg a Képviselő-testület: elindították a szükséges eljárásokat annak érdekében, hogy a későbbiekben megvalósulhasson a Dunaharaszti-Alsónémedi kerékpárút; a Hit Gyülekezete Fő úti épülete; a Paál László utca és a tüzéptelep közötti logisztikai beruházás; valamint a Déli Iparterületen, az 51. sz. főútvonal keleti oldalán történő beruházások mindegyike.

A város oldalán közölt beszámolóban felhívják a figyelmet, hogy:

„A Némedi út és az 51. sz. főútvonal kereszteződésében lévő tüzép telep és a Paál László utca között lévő terület már a „kezdetektől” az iparterület része, de ezidáig nem került sor a cégek ide településére. Most azonban eldőlt a terület sorsa, a HelloParks Kft. ide telepíti logisztikai csarnokait. A terület az 51. sz. főútról, a leendő körforgalmon, majd a Paál László utcán keresztül lesz megközelíthető. Az Önkormányzat ragaszkodott hozzá, hogy a kiszolgáló út úgy épüljön meg, hogy a lehető legmesszebb kerüljön a lakóterülettől. Ennek megfelelően az út a Paál László utcáról visszakanyarodik a főútvonal felé, majd a főúttal párhuzamosan, közvetlenül mellette haladva szolgálja ki a csarnokokat, így azok a „hátukat” mutatják majd a lakóövezetnek. Jó szolgálatot tesznek ugyanakkor azzal, hogy leárnyékolják a főútvonal zaját. Ez a beruházás is – akárcsak a többi – munkahelyeket teremt és jelentős adóbevételt hoz majd Dunaharasztinak.”

Döntés született a Rákóczi kisiskola és a Területi Gondozási Központ korábbi épülete közös telkének megosztásáról, így el lehet adni az utóbbi ingatlant.

A Máv-Alsó területrendezését célzó folyamat során egy újabb fontos döntést hozott meg a testület, amely tisztázza a tulajdonosok jogait és kötelezettségeit. Szintén a Máv-Alsó területen értékesít az Önkormányzat egy 280 m2 nagyságú, a város által nem használt területrészt.

A képviselők több tanya elnevezését támogatták, elfogadták a Területi Gondozási Központ és a Család- és Gyermekvédelmi Szolgálat beszámolóit, a Városi Bölcsőde szakmai programját és SZMSZ-ét.

Létrehozták a képviselők a gazdasági tanácsnoki pozíciót, amelyet az ez után született döntés értelmében Kücsön Sándor, a Pénzügyi Bizottság tagja tölt be.

Tóth Marianna, a Dunaharaszti Városi Könyvtár leköszönő vezetője. fotó: dho

A polgármester még az ülés elején megköszönte Tóth Marianna munkáját, akinek vezetői megbízatása lejárt a Dunaharaszti Városi Könyvtár élén. A szakember 40 évnyi, a városban töltött munka után nyugdíjba vonul. A képviselő-testület Lauránné Sziládi Gizellát, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola könyvtárosát nevezte ki a Városi Könyvtár vezetőjének. A tisztséget pályázatban hirdették meg korábban.

(dunaharaszti.hu)