Ülésezett Dunaharaszti képviselő-testülete – összefoglaló

//Berényi Attila
Dr. Szalay László polgármester (b) és Kiss Gergely jegyző a képviselő-testület ülésén. fotó: dho
A szokásoknak megfelelően a polgármester összefoglalójával indult az ülés, a városvezető ismertette az elmúlt hónapban véghez vitt feladatokat. Az ülésen egy szóbeli előterjesztés mellett 21 napirendi pont témáiban született döntés.

Az ülés elején dr. Szalay László foglalta össze az előző ülés óta történteket. A polgármester elmondta, hogy pár perccel korábban kapott telefonos értesítést arról, hogy a város megnyerte a Dunaharasztit és Taksonyt összekötő kerékpárút létrehozására beadott pályázatot, így anyagi támogatást kap erre az Önkormányzat. Az építkezés akár ősszel el is kezdődhet. A Bezerédi-sportpark alapkövét letették. Erről alábbi cikkünkben olvashat.

Letették a Bezerédi-szabadidőpark alapkövét

A Némedi úti parkoló, járda és kerékpársáv építésében megtörtént az utolsó szakaszon is a növényültetés, valamint felfestették már az útburkolati jeleket és piktogramokat is.
A Sport-szigeten már folyik a Duna parti sétány építése, ez a teniszpályától a piknik parkig tart majd.
Már építik az új, 24 tantermes iskolához szükséges szennyvízrendszert, és már folyik a tereprendezés.
A parkokban a padok, a játszótereken a játszóeszközök karbantartása most is zajlik.
Megjavították a Laffert kúria tél végi viharban megsérült tetejét.
Benyújtotta a város a Kerekerdő bölcsőde fenntartási jelentését, a Szivárvány óvoda homlokzati burkolatának felújítása pedig készen van. A Területi Gondozási Központ is megkapta már a szakhatósági hozzájárulásokat ahhoz, hogy birtokba vegyék az új központjukat.
Megkezdődött az óvodás korú gyermekek fül-, orr- gégészeti, látás és ortopédiai szűrése.
A gyermekorvosokkal egyeztetett a város az idei munkatervről és az épület felújításáról.

Szóbeli előterjesztésre támogatták a Gebrüder Weiss Kft. kérését, miszerint belterületbe vontak egy a cég tulajdonában lévő területet, amelyen fejlesztésbe kezd majd a társaság.

Az első napirendi pont a Dunaharaszti Rendőrőrs tavaly évi tevékenységéről szóló beszámoló volt. Az ebben foglaltakról alábbi cikkünkben olvashat részletesen.

Kevesebb bűncselekmény történt Dunaharasztin tavaly

Az ülésen egyébként elhangzott, hogy sokkal több rendőr kellene a városba, és kezdeményezték a képviselők, hogy a korábban használt telefonszám, amelyen a rendőrséget lehetett hívni, ne tűnjön el véglegesen. Az ülésen részt vett Király András rendőr alezredes, kapitányságvezető és Kovácsné Szabó Márta rendőr alezredes, őrsparancsnok is.

A dunaharaszti rendőröket is a 112-es számon éri el!

Módosította a városvezetés a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint lezárták a HÉSZ módosítást partnerségi egyeztetését.

A képviselők úgy döntöttek, hogy Dunaharaszti indul egy TOP Plusz pályázaton, a „Paál László utca útépítése” című projekttel. A fejlesztéshez szükséges tervek már készen állnak, e szerint az út az Egry József utcától az újonnan kiépülő turbó körforgalom határáig tartana. Ehhez majd még közvilágítást is kell építeni, a közlekedés biztonságát szavatoló létesítményekkel együtt. A projekt jelenlegi becsült értéke 330 millió forint, az önrészt a 2023. évi költségvetés terhére biztosítanák.

Szintén pályázati formában szerezne a város pénzügyi alapot a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat új épületének építéséhez. Ezt is megszavazták a képviselők. Az intézmény Andrássy u. 14. szám alatti épülete korszerűtlen, még egy családi házból alakították ki. A tervek szerint a Paál László utcában épülne fel egy modern központ. A kétszintes, 380 m2 alapterületű épületben a Szolgálat mellett más funkció is helyet kaphatna. 400 millió forintos támogatást kérne a fejlesztéshez a város, valamint értékesítené a jelenlegi épületet is.

Ülésezik a képviselő-testület. fotó: dho

Dunaharaszti a Sport-sziget fejlesztését is pályázati támogatásból finanszírozná, így az nem a saját bevételeket terhelné. Ennek értelmében bővülhet a Vízisport-telep, ahová az épület fejlesztésével, mások mellett közösségi teret, büfét, vizesblokkot, akadálymentes WC-t telepítenének. A szigetcsúcson újra megépülne a gyalogos fahíd. Az Autotechnika telep déli részén pedig tematikus játszótér, kilátó és ökorutisztikai bemutatótér létesülhet.

Döntés született az eMAG szervízút kialakításához szükséges vételi szándéknyilatkozatról is. A cég vállalta, hogy a raktárbázisához szükséges szervízutat saját költségen kiépíti, ez fog csatlakozni a Paál László utcai körforgalomhoz. Az eMAG logisztikai központjának építéséről alábbi cikkünkben olvashat.

Dunaharasztin épít 110 ezer négyzetméteres raktárat az eMAG

Az önkormányzat vételi szándékát jelezte most elfogadott határozatában egy ingatlanra, amely több magánszemély tulajdonában van és a MÁV-Alsón található. A területtel az a legnagyobb gond, hogy az illegális hulladéklerakóként üzemel. A város több felszólítást küldött, eljárást kezdeményezett, de a helyzet nem javult. Az elfogadott határozat szerint az érintett rész kitisztítására csak akkor érdemes a város pénzét költeni, ha a tulajdonjogot is megszerzik.

A testület döntése értemében értékesítenek egy eddig közterületi részt, valamint szolgalmi jogot alakítanak ki egy ingatlan szennyvízelvezetésének megoldásához.

Ülésezik a képviselő-testület. fotó: dho

A most elfogadott határozat értelmében nem változik a Dunaharaszti Városi Bőlcsőde gondozási díjtétele, így az oda járó gyerekek után a szülőknek az év közepe után is havonta 9.450 forintot kell fizetniük.

Elfogadták a helyi önszerveződő közösségek támogatásának tavalyi évről szóló elszámolását, a Pénzügyi, a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság, a József Attila Művelődési Ház, a DMTK, a Kisduna TV 2021-ben végzett munkájáról szóló beszámolókat. megszavazták a Dunaharaszti Városi Könyvtár 2022. évi munkatervét is.

Megszavazta a testület a folyamatban lévő peres ügyekről és a határozatokról szóló beszámolót is.

(dho)