Költségvetés, intézményi felújítások, ingatlan ügyek – összefoglaló a képviselő-testület üléséről

//Berényi Attila
Dr. Szalay László polgármester és Kiss Gergely jegyző a képviselő-testület ülésén. fotó: dho
Egy szóbeli és egy sürgősségi indítvány mellett, összesen 11 napirendi pontot tárgyalt mai ülésén Dunaharaszti képviselő-testülete.

Szokás szerint az ülés az elmúlt időszakban végzett munka beszámolójával indult. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Némedi úton a parkolósáv kialakítása az utolsó szakaszánál tart: a Táncsics utcától és a Toldi utcáig dolgoznak jelenleg.

5 darab gyalogos átkelőhely építése fejeződött be a közelmúltban. Az ide szükséges, kiemelt közvilágítás kiépítése folyamatban van. A gyalogátkelőhelyek felfestése és forgalomba helyezése ez után lehetséges.

A Dózsa György úti ivóvízvezeték cseréje a Földvári és a Klapka utca között megtörtént, a házi bekötések cseréje folytatódik. A kivitelező a nyomvonal helyreállítását folyamatosan végzi.

A Bezerédi-sportpark építési engedélyét megkapta a város, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Állami támogatás a Bezerédi sportpark építésére

Az új bölcsőde építésének közbeszerzési eljárását is megkezdte a város. A projektről itt írtunk korábban. Megérkezett a területi Gondozási Központ új, Akácfa utcai épületének használatba vételi engedélye.

Az önkormányzat által finanszírozott tüdőszűrésen 3742-en jelentek meg. Folyamatban van a hétvégi viharkárok felmérése is.

A város pályázatot nyújtott be a Városi Bölcsőde (Kossuth Lajos utcai épület) vizes blokkjának felújítására. A munka bruttó 9 380 327 forint értéket képvisel, ennek a felére kérhet támogatást Dunaharaszti.

A képviselő-testület úgynevezett tulajdonosi hozzájárulásról döntött a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola Földváry u. 15. szám alatti épületében található 3 tantermének teljes körű felújításához.

A következő napirendi pont, a város ez évi költségvetésének első olvasata volt. A tervezetet a Pénzügyi és a Városfejlesztési bizottság is támogatta. Hasonló álláspont alakult ki a büdzsé tervezettel kapcsolatban az Oktatási és Sport valamint a Szociális bizottságban is. A képviselők véleménye szerint nagyon precízen összeállított tervezet került eléjük, amely az „óvatosság elvét követő költségvetést” tartalmaz. A dokumentumról a közmeghallgatáson lesz szó, az ott elhangzó észrevételeket is figyelembe veszik a költségvetés további tervezésében.

Újra közmeghallgatás!

A büdzséhez kapcsolódó egyezségek is megszülettek. Így a képviselők megszavazták a nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekkel (óvodák, bölcsőde, könyvtár, művelődési ház) történő megállapodásokat.

Jóváhagyta a testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ez év monitoring stratégiáját is.

Nemrégiben módosult a polgármesterek juttatásait szabályozó törvény, a képviselő-testület ennek megfelelően jóváhagyta a polgármester, valamint az alpolgármesterek illetményét (utóbbiak esetében tiszteletdíjait) és költségtérítésüket.

Az ülést a KisDunaTV élőben közvetítette. fotó: dho

A testület új közterületek kialakításáról döntött ingatlan vásárlással és ingatlan cserével. Több, újonnan létrehozott utca pedig nevet kapott. Módosították a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatát és a településkép védelméről szóló rendeletet.

Esélyegyenlőségi Tervet is elfogadott a testület, hogy érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve.

Az utolsó napirendi pontban a Szociális és Egészségügyi Bizottság elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadták el. Gerber Ferenc a bizottság nevében hangsúlyozta, hogy az elmúlt esztendőben több mint 570 kérelmet bíráltak el. Kiemelte, hogy a város mindent megtesz az itt élők egészségmegőrzéséért, hiszen nagyon sok szűrőprogram áll rendelkezésre. A beszámolóban külön kiemelte a képviselő a Családsegítő szolgálat, a Védőnők és a Területi Gondozási Központ valamint a Közterületfelügyelők áldozatos munkáját.

A testületi ülést élőben közvetítette a KisDunaTV!