eMAG, helyi adók, uszoda – fontos döntéseket hozott a képviselő-testület

//Berényi Attila
Ülésezett Dunaharaszti képviselő-testülete. fotó: dho
A meghívóban szereplő 16 napirendi pont mellett csupán egy sürgősségi indítványt tárgyalt pluszban Dunaharaszti Város képviselő-testülete.

Az ülés elején a szokásoknak megfelelően, az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak elvégzett feladatairól számolt be a polgármester.

A Némedi út fásítása a Toldi utca és a Jedlik Ányos utca közötti szakaszon elkészült. A József Attila Művelődési Ház új szennyvízrákötése is megvan, átépítették a csapadékvízelvezető rendszert a Határ út – Kócsag utca csomópontjában. Az öt új gyalogosátkelő hely kiépítéséhez a kiemelt közvilágítás is készül. A zebrák forgalomba helyezése a jövő év elején történik majd meg.
Folyamatban van a Dózsa György úti új ivóvízvezeték kiépítése.
Az épülő reformárus óvoda épületét rákötötték a szennyvízhálózatra.
Az önkormányzat 800 karácsonyi csomagot rendelt meg a városban élő idősek számára.

Ajándék a dunaharaszti időseknek

A város megkapta a Bezerédi sportpark építési engedélyét és indul a közbeszerzési eljárás.

Sürgősséggel tárgyalta a testület a Dunaharaszti belterület 7849/1 és a 7949/3 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről szóló előterjesztést. A terület eladására kiírt zárt pályázat lezárult és a Közútkezelő engedélye is megjött, amely egy út létesítését teszi lehetővé. A testület döntése értelmében az ingatlant az eMAG Logistic Kft. vásárolhatja meg 9 400 000 Eur + ÁFA áron. Miután a képviselő-testület ezt elfogadta, a polgármester az erről szóló szerződést meg is kötheti a céggel. Az adásvétel után végbemenő fejlesztésről hamarosan részletesen is beszámolunk.

A testület módosította a helyi adókról szóló korábbi rendeletét. E szerint, figyelembe véve azt a kormányhatározatot, amely megtiltja az önkormányzatoknak, hogy jövő év elejével emeljenek a helyi közterheken, úgy változtatták meg a rendeletet, hogy annak hatályba lépését 2023. január 1-jére tolták ki.

Ülésezett Dunaharaszti képviselő-testülete. fotó: dho

Változtattak a díjrendeleten is. Ezeken a tételeken sem lehet emelni a jövő év (2022. június 30.) közepéig, így a korábban megalkotott helyi szabályzó hatályba lépését erre az időpontra tolták ki.

Megszületett a 2022. évi költségvetés koncepciója is. A dokumentumból kiolvasható, hogy óvatos tervezéssel készül majd Dunaharaszti büdzséje a költséghatékonyság alapelvét szem előtt tartva. A helyi adóbevételek tekintetében, a fent is ismertetett kormányzati döntések miatt, csak az idei értékekkel számolnának.

A képviselőtestület meghosszabbította a város folyószámla hitelkeretét. Ezt a kölcsön lehetőséget egyébként még nem kellett igénybe vennie az önkormányzatnak, ez amolyan biztonsági vész-vész tartalék. Módosították az egyes civil és közhasznú helyi szervezetek ez évi támogatásáról szóló korábbi határozatot is. Erre a járvány miatt volt szükség, mert több szervezet nem tudta a kért célra felhasználni a kapott pénzt, így azt kérték, hagy költhessék azt el másra.

A képviselő testület megszavazta, hogy a Dunaharaszti Ipartestület által működtetett KisDuna TV kapcsán kötött műsoridő-vásárlási szerződést határozatlan idejűre módosítsák, és ennek összegét évi bruttó 17.912.080 forintra emeljék. Ezen fölül műsorszolgáltatás-támogatási szerződést is köt a város a médiummal, amelynek összege, ahogyan ebben az évben is, évi 25.216.800 forint.

Ülésezett Dunaharaszti képviselő-testülete. fotó: dho

A város új megbízási szerződést köt a DV Kft-vel. Így a cég intézménykarbantartási feladatokat kap. Ennek értelmében az egyes közterületek fenntartása mellett a cég dolga a Területi Gondozási Központ, a gyermek-, valamint a felnőtt háziorvosi rendelők, a védőnői szolgálat és a fizioterápia épületeinek gondozása, karbantartása.

Pályázatot írt ki a város a Városi Sportcsarnok melletti terület hasznosítására. Itt egy uszodakomplexum jön majd létre. Erről részletesen alábbi cikkünkben olvashat.

Pályázati kiírással indul az uszoda projekt Dunaharasztin

Határozat született arról, hogy Dunaharaszti indul az „Élhető települések” pályázati kiíráson, a „Kerékpárút építése Dunaharaszti Városában” című projekttel. Ha megépül a tervezett szakasz, akkor bringával lehet majd eljutni Dudaharasztiról Taksonyra. A témával kapcsolatban kikérték az emberek véleményét is. Dr. Szalay László polgármester elmondta, hogy elkezdik terveztetni az Alsónémedi és Dunaharaszti közötti bringautat is.

Dunaharaszti kérdőív a kerékpározásról

Módosítottak a közbeszerzési ütemterven is. Ez az új bölcsődei tagintézmény építése miatt szükséges. A beruházásra kapott már pénzt a város az államtól. Azonban az akkori építőanyagárak már rég nem érvényesek, így az új bölcsi építésére 883.406.000 Ft összeggel kalkulálnak.

A testület lezárt úgynevezett partnerségi folyamatokat is.

Döntés született egy telek kiemelt fejlesztési területté minősítéséről. Ez ahhoz kell, hogy a Szivárvány óvodát két csoportszobával bővíthesse a város. Ennek költségét a remények szerint az állam fedezi. Ám ehhez a Helyi Építési Szabályzatot is módosítani kellett.

A város 100.000 forinttal támogatja a Dr. Bakonya Mária Emlékalapítványt. A szervezet a Szigetszentmiklósi Szakorvosi Rendelőintézet kiemelkedő munkát végző dolgozóinak elismerésére jött létre.

Módosult a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ alapító okirata, szakmai programja valamint szervezeti és működési szabályzata is. A változtatásokra azért volt szükség, mert az intézmény hamarosan új épületbe költözik.

Az utolsó napirendi pontban a testület meghatározta a jövő év első félévi üléseinek rendjét és ezek főbb témáit. E szerint legközelebb 2022. január 22-én üléseznek majd Dunaharaszti képviselői.

A teljes képviselő-testületi ülést közvetítette a KisDunaTV, ezt itt tudja visszanézni.