Az egyik bánya ügy rendeződik, de kezdődik egy másik

//Berényi Attila
banya-kavicsbanya_dho_20211022

Képünk illusztráció. fotó: dho

Térségünk egyik nagy kincse az a kavics vagyon, amely a talpunk alatt található. Ezt bányászati vállalkozások igyekeznek hasznosítani. Dunaharaszti határozottan képviseli azonban a környezet és a település védelmét. Így fordulhat elő, hogy immár a második olyan ügy kerül elő, amelyben az önkormányzat a jog eszközeivel védi meg a városlakók érdekeit. Tehát újabb perre megy Dunaharaszti.

Korábban mi is beszámoltunk a Duna-Dráva Cement kft. (DDC) és a Dunaharaszti önkormányzat közötti egyeztetési folyamatról, amelyben elindult egy közigazgatási bírósági ügy is.

Kavicsbánya ügy: újabb polgármesteri reakció

Ez a történet azóta rendeződni látszik, hiszen a DDC a városvezetéssel folytatott egyeztetéseknek köszönhetően, egy külön szerződésben rögzíti majd azokat a garanciákat, amelyek Dunaharaszti számára elengedhetetlenek.

Most azonban egy újabb céggel kell megküzdeni, hiszen a Nagy-Kavicsüzem kft. is bányászni szeretne Dunaharaszti térségében. Nemrég a város honlapján jelent meg az a dokumentum, amelyből kiderül, hogy a Pest megyei Kormányhivatal városunk bizonyos területeire környezetvédelmi engedélyt adott a cégnek „bányászathoz kapcsolódó tevékenység” folytatására. Ez 119 hektár területet jelent. A teljes képhez hozzátartozik, hogy két másik terület esetében a kormányhivatal megtagadta az engedélyt, mert ott magas aranykorona értékű földek kerültek volna veszélybe. A dokumentumot ide kattintva érheti el.

Szerkesztőségünk megkereste ez ügyben a Dunaharaszti polgármesteri hivatalt. Dr. Válóczi-Hirják Gabriella, aljegyző részletes válaszában kiemelte, hogy:

„Eddig sem hagytuk, és eddig is minden tőlünk telhetőt megtettünk a folyamat megakadályozása, de legalább lassítása, vagy csökkentése érdekében.”

Az aljegyző asszony hangsúlyozta, hogy a Nagy Kavicsüzem Kft. immáron a harmadik alkalommal módosított környezeti hatástanulmány beterjesztésével kezdeményezte a környezeti hatásvizsgálati eljárást. A város, amint értesült erről egy vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakértő céggel készíttetett szakvéleményt saját érvei alátámasztására.

„A Nagy-Kavicsüzem Kft. részére megadott környezetvédelmi engedélyben az a leginkább visszás, hogy az általa megjelölt, de még bányatelekké ki nem jelölt ingatlanok olyan övezeti besorolású városrészben találhatóak, amelyekben a bányatevékenység folytatása nem megengedett.”

Ez pedig azt jelenti, hogy a Helyi Építési Szabályzattal és a településrendezési eszközökkel is ellentétes a bányászati tevékenység az érintett területen. Az önkormányzat ezeken a szabályokon nem is akar változtatni, erről tájékoztatták a Bányafelügyeleti Főosztályt (Kormányhivatalt), mind a bányavállalkozót. Ennek ellenére született meg az új környezetvédelmi engedély.

Ez pedig azt jelenti, hogy a határozattal szemben egy újabb közigazgatási pert kezdeményez Dunaharaszti. A városvezetés indoklása szerint

„… a bányatevékenység talajvíz-mérlegre gyakorolt hosszútávú hatásait nem vizsgálták kellő részletességgel”.

Így nem tudni, milyen hatással lenne a bányászati tevékenység a talajvízre, annak ellenére, hogy jelentősen korlátozták a maximális vízfelület nagyságát és folyamatos rekultivációs kötelezettséget írtak elő. Mindezeken fölül kereseti kérelemként fogalmazza meg az Önkormányzat azt is, hogy a munkagépek használatából és parkoltatásából eredő (olajfolyás) esetleges talaj- és talajvízszennyeződés elkerülése érdekében szigorúbb kötelezettség teljesítését támasszon a hatóság a bányavállalkozó elé.

Dunaharaszti Város Önkormányzata így azzal fog érvelni a keresetében, hogy a hatóság nem kellő gondossággal tárta fel a tényeket és körülményeket, és így adta ki az újabb engedélyt. Tehát elindul az újabb per!

(dho, Dunaharaszti Város Önkormányzata)