Itt vannak a részletek a vízfestéses csatornavizsgálatról

//Berényi Attila
edv_csatorna_ellenorzes_dho_20210919

Eresz egy dunaharaszti házon. fotó: dho

Pár napja jelentette be az önkormányzat, hogy együttműködve az ÉDV Zrt-vel, az eddigi füstöléses módszer mellett egy vízfestéses eljárást is alkalmaznak az illegális csapadékvíz rákötések kiszűrésében. Megkérdeztük a vízközmű szolgáltatót, pontosan hogyan működik ez az eljárás.

Az ellenőrzésre azért van szükség, mert az illegális csapadékvíz rákötések túlterhelik a csatornarendszert. Ez a, manapság egyre gyakrabban jelentkező, hirtelen lezúduló esőzések esetén okoz látványos problémát. Dunaharaszti mélyebben fekvő területein például az érintett házaik mellékhelyiségeiben ilyenkor visszafelé folyik a szennyvíz, ami azon túl, hogy jelentős károkat okoz az épületekben, súlyos közegészségügyi problémát is felvet. Az ÉDV Zrt.-hez fordultunk, hogy megtudjuk, hogyan működik a vízfestéses eljárás, és milyen büntetésre számíthatnak a szabályszegők. A cég kérésére, válaszaikat szó szerint közöljük.

Indul a csatorna razzia Dunaharasztin

Hogyan zajlik a vízfestéses eljárás?
A felhasználási helyen tartózkodó tulajdonos/felhasználó vagy megbízottjának jelenlétében munkatársaink a feltételezett csapadékvíz bebocsátási hely(ek)nél UV folyadékot bocsátanak be, majd a tisztítónyílásnál, szennyvízaknánál ellenőrzik, hogy a folyadék megjelenik-e a közműves szennyvízhálózatban. 

Miért megbízhatóbb ez a módszer, mint a korábbi füstöléses?
A füstöléses módszert nem váltja fel az UV folyadékos eljárás, csupán kiegészíti. Az elsődleges ellenőrzés továbbra is füstbebocsátással történik, csak szükség esetén, a csapadékvíz bebocsátás pontos helyének vizsgálatára, meghatározására használatos az UV folyadék.

Mikortól kezdik ezt alkalmazni?
2021. szeptemberétől lehet számítani ellenőrzésekre, az Önkormányzattal is leegyeztetett területeken.

Lesz-e Dunaharasztin kampányszerű ellenőrzés?
Igen, lehet számítani arra, hogy bizonyos időközönként, meghatározott területeken Társaságunk ellenőrzéseket hajt végre.

A vízfestéses módszer alkalmazáshoz az adott ingatlan területére be kell jutni. Ezt hogyan oldják meg, hiszen a tulajdonos hozzájárulása kell a bejutáshoz?
Amennyiben a füstöléses vizsgálat szabálytalan összekötés(eke)t tár fel, munkatársaink az érintett ingatlannál a Felhasználóval kezdeményezik az egyeztetést, és az összekötés helyét feltáró pontosító (UV folyadékos) vizsgálatot. Ha az ingatlannál az ellenőrzésünk időpontjában nem tartózkodik senki, munkatársaink jegyzőkönyvben rögzítik, hogy szabálytalan összekötés valószínűsíthető. Az érintett tulajdonost/felhasználót ez esetben levélben értesítjük, a felvett jegyzőkönyvet mellékelten megküldjük, továbbá tájékoztatjuk, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy felvegye Társaságunkkal a kapcsolatot, és kérje a jelenlétében történő ellenőrzést, pontosító vizsgálatot.

Milyen büntetésre számíthat az, akit rajtakapnak az ilyen illegális bekötésen?
Az elsődleges célunk nem a szankcionálás. Társaságunk szeretné elérni, hogy szolgáltatási területén a közműhasználat az előírásoknak megfelelően, szabályosan működjön, ezért először Felhasználóink számára nem szabunk ki büntetést, csak határidő megadása mellett felszólítjuk őket a szabálytalan állapot megszüntetésére. Amennyiben a Felhasználó a megadott határidőre nem intézkedik, Társaságunk Üzletszabályzatának 8. számú mellékletében előírt kötbér, illetve a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján az Üzletszabályzatban meghatározott pótdíj is érvényesíthető.

Miért nem szabad a szennyvízcsatorna-hálózatba vezetni a csapadékvizet?
Egyrészt jogszabályi előírás miatt, amely kategorikusan tiltja: A 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) bekezdése szerint az elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet juttatni tilos. Másrészt a közműves szennyvízelvezető-hálózatba hirtelen bejutó nagy mennyiségű esővizet a szennyvízcsatorna rendszer nem képes elvezetni, a szennyvízátemelő berendezések nem bírják a fokozott terhelést, így a mélypontokon lévő lakásokban megjelenhet a szennyvíz, amely mind műszaki, mind közegészségügyi szempontból hátrányos következményekkel járhat. Emellett a szennyvíztisztító-telepeket meghatározott szennyvízmennyiség befogadására tervezik, a szennyvízhálózatba szabálytalanul bekerülő csapadékvíz szennyvíztelepeink számára többletterhelést jelent, és az üzemeltetés szempontjából is többlet ráfordításokat eredményez. (pl. A bebocsátott csapadékvíz tisztítása jelentős pluszköltségekkel jár.) 

(dho)