Koncepció már van Dunaharaszti jövő évi költségvetéséről

//Berényi Attila
testuleti-egyszemelyi-dontesek_dho_20201123

forrás: dho

2020. november 17-én tartotta volna legutóbbi ülését Dunaharaszti képviselő-testülete. Ám a járvány miatt ismételten kihirdetett rendkívüli jogrendben ismét a polgármestereknek kell egyszemélyi döntéseket hozniuk.

A katasztrófavédelemről szóló törvény hatalmazza fel ilyen esetekben a településvezetőket arra, hogy maguk határozzanak. Dunaharaszti polgármestere az egyszemélyi döntések előtt az előterjesztéseket megküldi a képviselőknek, és szükség esetén a bizottságoknak emailban. A határozatok a beérkezett többségi vélemény figyelembevételével születnek meg. Erről itt írtunk korábban.

Az előzetes tervek szerint 15 napirendi pontot tárgyalt volna meg 2020.november 17-én Dunaharaszti város képviselő-testülete.

Így tájékoztató született a város idei költségvetésének első háromnegyed évéről. Egy másik napirendi pontban módosították a 2020.-as büdzsét. Utóbbiban elsősorban a koronavírus-járvány okozta központi költségvetési és egyéb változásokat vezették át.

Az évnek ebben az időszakában kell a képviselő-testületnek foglalkoznia a jövő évi költségvetés koncepciójával, ezt most tárgyalták volna első olvasatban. Ez jelenleg nagyon nem egyszerű feladat, mivel a járványügyi helyzet az önkormányzatok bevételit erősen megkurtította, sok esetben kormányzati döntésre történtek elvonások. Elég csak abba belegondolni, hogy a gépjárműadó korábban az önkormányzatoknál maradó 40%-os részét is elvonta az állam. Ez csak ebben az évben 115 millió forint bevételtől fosztotta meg Dunaharasztit. Ezzel a bevétellel, jelen állás szerint már a jövő évben sem lehet tervezni. A gazdasági szereplők jelzései alapján a helyi vállalkozások forgalma is csökken, nem csak idén, hanem jövőre is, így ezzel a helyi adóbevételek is visszaesnek. Az iparűzési adó helyben felhasználható része is változik, olyan tervekről is hallani, hogy teljesen elvonja a központi költségvetés.

A bevételkiesést ellensúlyozandó a Képviselő-testület 2020. június 29-ei ülésén elfogadta a helyi adókról szóló rendeletét, amely jövő év első napjával lép hatályba. Az adórendelet értelmében a kommunális adó mértéke 12.000,- Ft-ra, az építményadó mértéke lakás és garázs esetén 200,- Ft/m2-re emelkedik, de a többi építmény kategóriában is emelés lesz. A telekadó mértéke belterületi telek esetében 100,- Ft/m2-re emelkedik, a telekadó mértéke külterületi telek esetében változatlanul 50 Ft/m2. Mindez szerepel a jövő évi költségvetési koncepcióban is.

A tervezetek között ott van a díjrendelet módosítása is. Ez szorosan kapcsolódik a jövő évi büdzsé tervezetéhez. Ebben szerepelnek a szemétszállítással kapcsolatos kedvezmények, a városi piaci, valamint közterülethasználati díjak. A legtöbb változás a József Attila Művelődési Ház és a Laffert Kúria bérleti díjait érinti.

Változik a szociális ellátásokról szóló szabályzó is. A cél itt az, hogy a havi bruttó átlagkereset statisztikai emelkedése miatt az elmúlt években a támogatási formából kiszorulók ismét igénybe vehessék azt, és ne a krízistámogatást kelljen igénybe venniük.

A vonatkozó rendelet elfogadásával megszületett az önkormányzat jövő évi belső ellenőrzési ütemterve, és a város közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve is.

A polgármester a képviselő-testület jogkörét gyakorolva egyszemélyi döntésével módosította a DV Kft. vagyonkezelési szerződését, és meghosszabbította az Invitel által bérelt két, egyenként 31 m2 nagyságú terület bérleti szerződését.

Határozat született a Dunaharaszti Ipartestület által üzemeltetett KisDuna Tv jövő évi anyagi támogatásáról, valamint a város úgynevezett 2020. évi Víziközmű Gördülő Fejlesztési terv módosításáról valamint víziközmű vagyonelemek térítésmentes átvételéről.

Mindezeken fölül a testület nevében eljáró polgármester Dunaharaszti részéről elfogadta az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. sz. módosítását.

(dho)