Költségvetés, sportlétesítmény, éves beszámolók, új parkoló – döntések a Képviselő-testület ülésén

//Berényi Attila
Ülésezett Dunaharaszti Képviselő-testülete. 12 napirendi pontot tárgyalt a városvezetés.

Az ülés elején dr. Szalay László beszámolóját hallgatták meg a képviselők, a legutóbbi ülés óta eltelt időben elvégzett munkáról. A polgármester tájékoztatása szerint az Andrássy utcában újra működnek a napelemes, digitális sebességmérők. Kerékpártárolót helyeztek ki a Király utca – Fő utca csomópontjában lévő buszmegállóhoz, a Gábor Áron utcai körforgalomnál befejeződött a gázkiváltás kivitelezése. A polgármester tájékoztatása szerint a város közigazgatási területén belül megkezdődött az illegális hulladéklerakatok felszámolása; ütemterv szerint halad a Némedi úton az ivóvízvezeték felújítása az ÉDV Zrt. kivitelezésében.
Ebben a hónapban, minden olyan 8. osztályos fiú, akinek a szülei igényelték, megkapja a tavasszal esedékes HPV vírus elleni vakcinát – a második oltás márciusban lesz. Ez a program a koronavírus járvány miatt csúszott, de a most 7. osztályos fiúk a korábbi rend szerint februárban megkapják az oltást (részletek itt). Lezajlottak az óvodai szűrővizsgálatok (részletei itt). A városvezető tájékoztatása szerint a Területi Gondozási Központ szeptember 21-étől felfüggesztette az idősek nappali ellátását. Az érintetteket a lakóhelyükön látják el (részletek itt). Átadták a felnőtt Orvosi Rendelőt (részletek itt).
A Zsidó Temető felújításáról szóló pályázatot a város benyújtotta, az elbírására várnak. Időre befejeződött az óvodák klimatizálása. Előkészítette a város a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola 4 osztályos bővítését. A konténeres fejlesztést a tankerület beruházásában végzik el, várhatóan december elején. A város, a sikeres csoportos beszerzés eredményeként közintézményeinek olcsóbban tudott földgázt vásárolni. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat egy ivókutat avatott a Piactér mellett (részletek itt).

Bár az államháztartásól szóló törvény nem írja elő, hogy félévkor az önkormányzat a költségvetés félidei állásáról beszámolót állítson össze, de ez most mégis megtörtént. Az ok, természetesen a járványhelyzet miatti válságban született kormányzati intézkedésekben és a város emiatt változó bevételeiben és kiadásaiban keresendő. A beszámoló bevétel oldalából már hiányzik is a gépjárműadó, mivel azt a veszélyhelyzet alatt a kormányzat minden településtől elvonta. Az iparűzési adó terén is könnyítést fogadott el a kormányzat, ennek köszönhetően a város ebből az adónemből is később részesedik. A képviselők az első féléves beszámolót elfogadták. Majd ennek figyelembevételével megalkották az ez évi költségvetés módosítását is.

Még 2016-ban pályázott Dunaharaszti a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programról szóló kiíráson, és nyertesként szerepelt. Ennek köszönhetően egy 150 m2 alapterületű sportpark jöhet létre. A beruházó a Nemzeti Sportközpontok lesznek. Helyszínnek a város azt a telket javasolja, amelyet még tavaly vásároltak meg a Bezerédi lakóparkban, az Egry J. utcában. Ez a Szivárvány óvoda közvetlen szomszédságában van, de a későbbiekben itt más szabadidő- és sportfejlesztések is megvalósulhatnak. Az elképzelések szerint az óvoda is bővülne 2 csoportszobával, jelentősen emelve az itteni férőhelyek számát.

Az előterjesztést megszavazták a képviselők.

Új, végleges helyre költözhet a védőnői szolgálat. Még szeptember 7-én vehették birtokba a betegek az új orvosi rendelőt (Damjanich utca 32.). Így felszabadult a korábbi hely (Damjanich utca 23.) Utóbbit bérli a város. A tulajdonos vállalta, hogy a védőnői szolgálat igényeit felmérve saját költségén átalakítja és felújítja az ingatlant. Nyílászárókat cserélnek, rámpa épül a babakocsik kényelmes használatához, és a földszinti két orvosi rendelőt összenyitják egy közöségi teremmé. Ha készen lesz három tanácsadó helyiség lesz még itt, az emeleten pedig irodák. A munkával a tervek szerint október végére lesznek készen.

A szintén a Damjanich utca 23. szám alatt található, a volt gyógyszertár épületével összekapcsolt ingatlanrészben a Mentési pont és a fizioterápia ingatlanaihoz új bérleti szerződés megkötését rendelte el a testület.

Döntöttek a képviselők az úgynevezett Víziközmű Gördülő Fejlesztési terv módosításáról is. A vonatkozó törtvény szerint az ÉDV Zrt a szolgáltatásért felelős, az önkormányzat pedig az ellátásért. Közösen kell engedélyeztetniük a tervet és a módosításokat is. Ehhez a képviselő-testület megadta felhatalmazását.

Elfogadták az RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását is.

A korábbi ígéretnek és a pályázati kiírásnak megfelelően a város támogatást nyújt az 5. gyermek háziorvosi körzet ellátásához. Dr. Dékány György látja el a feladatot, aki egyben a Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola iskolaorvosa is. Feladatainak ellátáshoz havi 150.000 Ft. működési támogatást kap a várostól, 2021. augusztus végégig.

A képviselők áttekintették a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. 2019. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját. A József Attila Művelődési Ház tavalyi beszámolója és idei munkaterve is napirenden szerepelt, valamint szavaztak a Dunaharaszti Területi Gondozási Központ tavalyi évben végzett munkájáról készült beszámolóról. Ezeket a dokumentumokat elfogadták. Utóbbi témához hozzászólva Horváth Jenő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeként jelezte, hogy a Dunaharaszti Területi Gondozási Központnak hamarosan új épületre lesz szüksége, mivel az idősellátásra megnövekedett igények miatt a jelenlegi hely szűkös.

Az Állami Számvevőszék és a Magyar Államkincstár ellenőrzések tapasztalata alapján módosította a testület az Önkormányzat intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatait. Ez érinti a Mese Óvodát, a Hétszínvirág Óvodát, a Szivárvány Óvodát, a Városi Bölcsődét, Városi Könyvtárat, a József Attila Művelődési Házat, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, és a Területi Gondozási Központot.

A napirendben korábban sürgősségi, napirendként szerepelt a Karl és Társa Kft. kezdeményezése egy parkoló építéséről. Ez azonban a polgármester tájékoztatása szerint hosszabb előkészítést igényel, és az a mostani ülés témái között végül mégsem szerepelt.