Kevés teszt, kevés információ… Dunaharaszti felmérés a koronavírusról

//Berényi Attila
covid_felmeres_ertekelo_freepik_sebdeck_20200713

Képünk illusztráció, forrás: freepik / sebdeck

A járvány első szakaszán, vagy annak csúcsán tagadhatatlanul túl van az ország, viszont közelít a sokat emlegetett második hullám. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a városunkban élők, miként élték meg a finoman szólva is szokatlan helyzetet, hogyan látják a saját helyzetüket, és az önkormányzat intézkedéseit.

Felmérésünk távolról sem tekinthető reprezentatívnak, hiszen nem tudhatjuk, hogy a válaszadók mennyire képezik le Dunaharaszti egészét, de egy jól látható látleletet ad a városunkban élők véleményéről. A marketing szakmában „kvantitatív” jelző ráillik az adatsorra, mivel a statisztikailag értékelhető adatokat sikerült kinyerni, főként, hogy 486 db válasz érkezett! Az eredmények figyelembe vehetők akár a járvány várható második szakaszában is, de ez már a döntéshozók dolga.

A veszélyhelyzetben, ahogy más településeken is az úgynevezett Operatív Csoport alapozta meg a döntéseket és a polgármester – a katasztrófavédelmi törvény előírásainak megfelelően – egyszemélyi határozatokat hozott. Az erről szóló összefoglaló a város honlapján itt érhető el.

Felmérésünkre 2020.07.06. (hétfő) és 2020.07.12. (vasárnap) dél között lehetett válaszolni, önkéntesen, anonim módon. A felmérés eredetijét itt érheti el.

A kapott válaszokból az látszik, hogy a válaszadók jelentős része (52,47%) jelentős mértékben tartott a vírus egészségügyi hatásaitól – attól, hogy ő vagy közeli hozzátartozója megbetegszik. 43% azok aránya összesen, akik kisebb, vagy nagyobb távolságtartással szemlélték a betegség hatásait, míg mindössze 4,53% válaszából érezhető az, hogy inkább csak egy vállrándítással intézték el a helyzetet.

Ön mennyire tartott a vírus egészségügyi hatásaitól?
Félt-e attól, hogy Ön, vagy közeli hozzátartozója beteg lesz? (%)

Meglepően sokan válaszolták azt, hogy tudtak olyanról, aki elkapta a vírust (68.93%). Ez azért érdekes, mert a városvezetés a fertőzöttek számáról hivatalos tájékoztatást nem adott, szerkesztőségünk is közvetett módon szerezte be az ilyen adatokat. A sajtóban és a facebookon persze megjelent néhány igazolt fertőzöttről szóló hír, de a pletyka is nagy hatalomnak bizonyult.

Volt-e tudomása arról, hogy Ön, vagy környezetében élő megkapta a Covid-19 fertőzést? (%)

Nem meglepően a válaszolók közül alig volt olyan szerencsés, aki részt vett COVID-19 szűrésen, mindössze 6,38% az arányuk.

Részt vett-e COVID-19 szűrésen? (%)

A gazdasági hatások már sokkal inkább érintették az embereket. A számokból az látszik, hogy minden harmadik személy, vagy hozzátartozója elvesztette a munkáját. Ez a magas arány valószínűleg annak is köszönhető, hogy olvasóink között elsősorban aktív korúak vannak, azaz elenyésző a gyermek, vagy idős korú, ők pedig nincsenek jelen a munkaerőpiacon.

Elveszítette-e Ön, vagy az Önnel egy háztartásban élő közeli hozzátartozója a munkáját a járvány következtében kialakult válság során? (%)

A leginkább megoszló válaszarány a család bevételeire vonatkozik. Nagyjából az emberek negyede nem érezte a pénztárcáján még a gazdasági válságot, és közel ugyanennyien „csekély mértékben” (24,9%-26,54%). Jelentős mértékben a válaszolók 36,42%-ának csappantak meg az anyagi forrásai.

Csökkentek-e az Ön és családja bevételei a járvány és a kialakult válság következtében? (%)

Két, az önkormányzat munkájára vonatkozó kérdésünk szorosan összefügg. Az elsőben azt tudakoltuk, hogy mennyire kínált a város vezetése megoldásokat (egészségügyi és gazdasági) a veszélyhelyzet problémáira, és a kapott válaszok szerint a jelentős többség úgy érzi, hogy csak csekély mértékben (47,53%) míg a második leggyakoribb válasz az „egyáltalán nem” volt (36,01%). Ez összefügghet azzal, hogy az emberek nem igazán tudtak, vagy értesültek az intézkedésekről. Tagadhatatlanul volt plakát kampány, és a város honlapján is jelentek meg információk, de az egyéb felületek (tv, rádió, facebook) csak minimálisan működtek ilyen szempontból. Ahogy fent is említettük, a fertőzöttek és a karanténba kerültek számáról alig volt használható hír. Ez látszik a kapott adatokból is, hiszen a válaszolóknak összesen 91,97 százaléka érezte úgy, hogy egyáltalán nem elégedett, vagy csak csekély mértékben elégedett a tájékoztatással (előbbi 45,06%, utóbbi 46,91%).

Ön szerint a veszélyhelyzetben Dunaharaszti városvezetése mennyire volt képes valós megoldásokat kínálni a problémákra (egészségügyi, gazdasági)? (%)
Dunaharaszti Önkormányzata adott-e elegendő információt az Ön számára a veszélyhelyzetben (intézkedések, fertőzöttek száma, karanténban lévők száma)? (%)

A válaszadók egymással is kritikusak voltak. Hiszen arra is kíváncsiak voltunk, hogy a Dunaharasztin élők mennyire tartották be az előírt óvintézkedéseket? Bár csak egy hajszállal, de az „egyáltalán nem” választ jelölték be a legtöbben (39,09%), míg a „csekély mértékben” lehetőség 38,48%-on végzett. Ám azt is hozzá kell tenni, hogy 22,43% gondolja úgy, hogy észrevehető vagy jelentős mértékben figyeltek oda erre az emberek.

A Dunaharasztin élő emberek mennyire tartották be az előírt óvintézkedéseket (szájmaszk használata, távolságtartás, kézfertőtlenítés, otthon maradás)? (%)

(dho)