Szavazás sorozat Dunaharaszti képviselő-testületének ülésén

//Berényi Attila
kepviselo_testulet-osszefoglalo_freepik_20200629

Képünk illusztráció, forrás: freepik / dho

Egyebek mellett adóemelésről, világítás korszerűsítésről, civil szervezetek támogatásáról és orvosi praxisokról is döntött a járványhelyzet utáni első ülésén Dunaharaszti Képviselő-testülete. Az eseményt a KisDunaTV online közvetítette.

Az ülés elején a polgármester elmúlt időszakról szóló beszámolója hangzott el, amelyről itt írtunk. Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása sürgősséggel került a testület elé, amelyet elfogadott. A Golgota utcai társasházak parkolójának és környező járdáinak kiépítéséről is támogattak egy sürgősségi előterjesztést. Önerőt biztosít az önkormányzat a jövő évi költségvetés terhére a Munkácsy Mihály utcában folytatandó beruházásokhoz, amelyet pályázati pénzből kiviteleznének, csakúgy mint a Izraelita Sirkert renoválását.

A képviselők megszavazták az önkormányzat elmúlt évi zárszámadási rendeletét, és az ehhez kapcsolódó kincstári beszámolót, csakúgy, mint a tavalyi évi úgynevezett monitoring jelentését, és a nemzetiségi önkormányzatok 2019-es támogatásának elszámolását.

Új helyi adórendeletet alkotott a képviselő-testület, ez emelést jelent. Karl József alpolgármester a rendelet tervezethez módosító indítványt nyújtott be. Tájékoztatása szerint az ez évi adóbevételek 15 százalékkal maradnak majd el a tervezettől. Ám azt javasolja, hogy ha szeptemberig ez a jóslat nem látszik igazolódni, akkor az építményadó 10 százalékosra tervezett emelését vonja vissza a testület. A polgármester válaszában nyitottnak mutatkozott egy őszi újragondolásra.

Fényes István, a Városfejlesztési Bizottság vezetőjeként elmondta, hogy heves vita volt az előterjesztésről. Álláspontja szerint a városnak biztosítani kell a megfelelő hátteret ahhoz, hogy az itt élők komfortérzete megmaradjon, a már megszokott színvonalú szolgáltatásokat vehessék igénybe. Knapp Tibor úgy vélte, inkább az adókiesés lesz nagyobb, mint a központi elvonás. Túlzónak tartja a 15 százalékos adóbevétel kiesés jósolt mértét.

Hajdu Zsolt kifejtette, hogy az adóelvonások szociális oldala fennmarad, megőrzik az idősek adómentességét, és a részletfizetés lehetősége is elérhető lesz.

Kücsön Sándor álláspontja szerint nincs rossz helyzetben a város költségvetése, az elmúlt évek átgondolt szakmai tervezésének és döntéseinek köszönhetően. Úgy véli, hogy a kis és közepes vállalkozásokat súlyosan érintette a válság, így nem terhelhetőek még magasabb adókkal, és magánszemélyek is kerültek nagyon nehéz helyzetbe. Álláspontja szerint nem volt szerencsés, hogy sok terhet hárított át a kormány az önkormányzatokra. Sem az építmény, sem a telek, sem a kommunális adó növelését nem tartja elfogadhatónak.

10 igen és 2 nem szavazat mellett fogadta el a testület Dunaharaszti új adórendeletét, mely januártól lesz hatályos.

Az építményadó a bizottsági üléseken született konszenzus alapján 2000 m2-ig 1100, afölött 1320 forint lesz a jövő évben négyzetméterenként a vállalkozásoknak. (ez korábban 1006 és 110 forint volt, és a mostani emelés a polgármester szerint 10%-ot jelent)

A magánszemélyek kommunális adója havi ezer forintra nő, ez éves szinten 12000 forintot jelent majd a jövő évtől (ez évi 3 és 5 ezer forint között volt). A telekadó (belterületi) 90-ről 100 forintra emelkedik négyzetméterenként.

Étkezési térítési díjak felülvizsgálatáról szóló javaslattal kapcsolatban Kücsön Sándor elmondta, hogy a javaslat szerint csak a bölcsődei étkeztetés nem drágul, az összes többi kategóriában 30 százalékos emelés szerepel, melyet túlzónak tart. Fényes István elmondta, hogy a Városfejlesztési bizottságban tárgyalták a témát, ahol kiderült, az alapanyagárak emelkedése indokolja az emelést. 9 igen, 2 nem és egy tartózkodás mellett fogadta el a testület az emelést.

A Hidrográd Kft. nyerte el azt a közbeszerzést, amelyet a város közútjainak karbantartására, üzemeltetésére írtak ki. A megállapodás 24 hónapos és 2020 június 10-én indult, értéke évi nettó 99 990 130 Ft + ÁFA.

A közvilágítás korszerűsítésének ütemterve kapcsán kiderült, az Állami Számvevőszék felhívta a városvezetés figyelmét, hogy a javaslatban szereplő eljárás hitelfelvételnek minősül, és ehhez az állam engedélye kell. Több képviselő hozzászólásában kiemelte, hogy előkészítetlen volt az előterjesztés, kevés adatot kaptak, amely alapján nehéz lenne döntést hozni. Később érkeztek csak kiegészítő információk. Az előterjesztést a képviselő-testület végül nem fogadta el.

A képviselők megszavazták a Paál László utca szélesítésével járó közműfejlesztést és az 51-es főközlekedési úti csatlakozásnál körforgalom kialakításának kezdeményezését. Ez a fejlesztés egy újabb közvetlen becsatlakozási lehetőséget ad majd az 51-es főúthoz. Több képviselői vélemény szerint hasznos lenne, ha 2×2 sávos lenne az 51-es, segítve az átmenő forgalmat.

A helyi önszerveződő közösségeknek nyújtott tavalyi támogatások elszámolását elfogadta a testület, majd ez után az ezen szervezeteknek adott idei támogatásról döntöttek. Ez 15 millió forintos keretösszegű pályázati alap elosztását jelenti.

Határozat született a házi gyermekorvosi pályázat elbírálásáról. Ez lesz az 5. ilyen praxis a városban. Ezt, a 6. iskolaorvosi körzettel együtt Dr. Dékán György látja majd el szeptember 1-étől.

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Dr. Rakonczai Györgyi Zsuzsanna (5-ös felnőtt körzet) praxisát Dr. Szilicsány Adrienne veszi át. Utóbbi doktornő látja majd el a 8. iskolaorvosi körzetet is.

A fogorvosi praxisok között is történt adásvétel. Dr. Árvai Katalin helyét Dr. Kopcsányi Veronika Ágnes veszi át.

A testület elfogadta a Pénzügyi Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság tavalyi évben végzett munkájáról szóló beszámolókat, hasonlóan döntöttek az Északdunántúli Vízmű Zrt 2019-es évi mérlegéről szóló kimutatással kapcsolatban.

 

A testületi ülést újra megnézheti a KisDunaTV youtube csatornáján, ide kattintva.