Polgármesteri tájékoztató a Budapest-Belgrád vasúti fejlesztésről tudható információkról

//Berényi Attila
Képünk illusztráció, forrás: freepik / gogolin
Közleményben foglalta össze Dunaharaszti polgármestere a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztési projektről rendelkezésére álló információkat.

Dunaharaszti egyik legfontosabb kérdése a várost kettészelő Budapest-Belgrád vasúti korridorhoz kapcsolódó MÁV 150. sz. Budapest-Kelebia vasútvonal projektje, áll a polgármesteri közleményben, melyben a városvezető „nem várt fejlesztésnek” nevezi azt. A tájékoztatóból kiderült, hogy lényegében most kezdődik majd a projekt két évig tartó tervezési és engedélyezési szakasza, majd ezt követi a három évig tartó kivitelezési időszak.

Dunaharaszti Önkormányzata a polgármester mostani tájékoztatása szerint számos alkalommal kezdeményezett egyeztetést a beruházás illetékeseivel és információkat is kértek, ám csak minimálisan avatták be a városvezetést a projekt részleteibe.

Dr. Szalay László álláspontja szerint a kérdések tisztázására egy közmeghallgatás teremt majd lehetőséget. Ezt a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében, az eljáró környezetvédelmi hatóság szervezi majd meg, ám időpontja még nem ismert. A polgármester úgy fogalmaz, hogy:

„Hiszem, hogy a kormányzati döntések ellenére is a saját sorsunk irányítói, de legalább alakítói lehetünk, ezért nem tétlenül várjuk a mindennapjainkat negatív irányba fordító fejleményeket, hanem újra egyeztetéseket kezdeményezünk és információkat kérünk az illetékes szervektől, hatóságoktól.”

Írásában kifejti, hogy a beruházásnak minden dunaharaszti lakos életére lesz hatása, ugyanakkor annak pozitív hozadékai is várhatók. A városvezető azt írja, hogy polgármesterként a negatív hatások legminimálisabbra csökkentése a feladata.

Dr. Szalay László közleményét alább változtatás nélkül közöljük. Az tájékoztató eredetijét ide kattintva érheti el.

A rendelkezésemre álló információk összefoglalása a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztési projektről

Jelenleg városunk életének egyik legfontosabb kérdésköre, hogy hogyan, mikor és miként tervezik megvalósítani a Dunaharasztit kettészelő, Budapest – Belgrád vasúti korridorhoz kapcsolódó MÁV 150. sz. Budapest – Kelebia vasútvonal fejlesztési terveit. Időszerű a kérdés amiatt is, hogy a parlament május 19-én hozott döntésével még közelebb hozta a nem várt fejlesztés megvalósítását. Mit tudunk a 10 évre titkosított projekt részleteiről, a megvalósítás milyen eljárási szakban van, mi az Önkormányzat álláspontja, és a jelenlegi helyzetben milyen mértékben tudja előmozdítani a város érdekeit? Ezekre a kérdésekre igyekszem összefoglaló és lényegre törő választ adni az alábbi sorokban Önöknek.

Miután létrejött a megállapodás Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztésére, kivitelezésére és finanszírozására, az egyezmény a 2016. évi XXIV. törvénnyel kihirdetésre-, kötelező hatálya elismerésre került. A Magyar Államvasutak és a Kínai Népköztársaság által 2016. novemberében létrehozott Kínai-Magyar Vasúti Nonprofit Zrt. 2017. novemberében pályázatot írt ki a projekt tervezésére és kivitelezésére, amelyet a CRE Konzorcium nyert el. A nyertes pályázóval megkötött megállapodás azt követően léphetett hatályba, hogy a pénzügyminiszter idén április 24-én aláírta a projekt finanszírozásáról szóló hitelszerződést a kínai Exim Bank és a magyar állam között.

A május 19-én elfogadott törvény arra hivatott, hogy egyszerűsítse a vasútfejlesztést érintő hatósági jóváhagyási folyamatot. Ezáltal lehetőséget adjon a projekt tervezési és kivitelezési idejének csökkentésére, – a törvényhozó indoklása szerint – a beruházás ütemterv szerinti előkészítésére, megvalósítására. Összefoglalva tehát elmondható, hogy most kezdődik a projekt két évig tartó tervezési és engedélyezési szakasza, majd ezt követi a három évig tartó kivitelezési időszak.

A tervezési szakaszt megelőzően, 2019. augusztus elején – a 314/2005. (XII.25.) számú Kormányrendelet rendelkezései szerint – a MÁV Zrt. meghatalmazásával a Trenecon Kft. előzetes konzultációs eljárást kezdeményezett a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Főosztálya előtt. Tekintve, hogy az Önkormányzat a számos alkalommal kezdeményezett egyeztetés és információkérés ellenére is csak minimális mértékben lett beavatva a projekt részleteibe, örömmel fogadtuk a Kormányhivatal felkérését az esetleges észrevételeink megfogalmazására. A 2019. augusztus 22. napján kelt, és Önök számára is közzé tett válaszunkban részletesen, minden pontra kiterjedően kértük, hogy az adott témát illetően milyen szempontokat vegyenek figyelembe a városunk érdekeinek érvényesítése céljából.

A Kormányhivatal a jogszabály rendelkezései szerint összefoglalta az elé tárt mintegy harminc észrevétel környezet-és természetvédelmi szempontú megállapításait, és a saját szakmai előírásaival együtt fogalmazta meg az előzetes konzultációt lezáró véleményét. (A gazdasági társaság az összes érintett önkormányzat, kormányhivatal, nemzeti park, szakhatóság és lakossági észrevételt tartalmazó levelet átvette a Kormányhivataltól.) Azaz figyelembe vették az általunk leírtakat! A következő lépés a környezeti hatásvizsgálati eljárás megindítása, amelynek lefolytatása iránti kérelmet a környezethasználó gazdasági társaságnak kell benyújtania vagy a Bács-Kiskun Megyei-, vagy a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Ezen eljárás keretében köteles a kérelme mellékleteként egy úgynevezett környezeti hatástanulmányt (környezetvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt) csatolni, amely tanulmánynak kötelezően követnie kell az előzetes konzultáció során kiadott környezetvédelmi hatósági vélemény megállapításait.

Úgy gondolom, hogy ennek a fejlesztési beruházásnak vannak olyan pontjai (elsődlegesen a kisajátítással érintett ingatlanok köre, kisajátítási értéke; a meglévő vasúti átjárók fejlesztése, új, színtbeli eltolással megépítendő átjárók kijelölése; a pályageometria változása, az ívkorrekció megvalósítása a sebességkorlátozás miatt stb.), amelyeknek még nagyobb hangsúlyt kell adnunk, és erre nyújtana teret a közmeghallgatás lehetősége. A témát érintő közmeghallgatásra a környezeti hatásvizsgálati eljárás keretében, az eljáró környezetvédelmi hatóság szervezésében fog sor kerülni. Információink szerint a környezethasználó még az eljárás megindítását sem kezdeményezte, ezért a közmeghallgatás időpontja egyelőre nem ismert.

Hiszem, hogy a kormányzati döntések ellenére is a saját sorsunk irányítói, de legalább alakítói lehetünk, ezért nem tétlenül várjuk a mindennapjainkat negatív irányba fordító fejleményeket, hanem újra egyeztetéseket kezdeményezünk és információkat kérünk az illetékes szervektől, hatóságoktól. Mindemellett több irányban hangot adunk közösségi szinten a helyi környezet- (zaj-és légszennyezés, rezgésvédelem, hulladékkezelés), természetvédelmi (Natura 2000-, élővilág módosulás, erdő, földtani közeg védelem) településrendezési érdekeinknek (vasútállomás-, Művelődési Ház épületfennmaradása, akadálymentes, biztonságos, a zavartalan közúti közlekedést biztosító vasúti átjárók építése, csapadékvízelvezetési terv, közművezeték cserék), és az egyén szintjén a magántulajdonhoz-, az egészséges környezethez-, az otthonhoz-, az otthon nyugalmához való alapvető jogok érvényesülésének.

Értem, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházással összefüggő ügy az, amely akaratlanul, de minden dunaharaszti lakos életére hatással lesz, ugyanakkor minden kétségbeesés ellenére sem szabad elfelejtenünk, hogy mint mindennek, e beruházásnak is lesznek pozitív hozadékai. Nekem viszont most az a feladatom, hogy a negatív hatásait a tőlem telhető legminimálisabbra csökkentsem. Ez ügyben tett elszántságomról mindenképpen biztosíthatom Önöket. Az elért eredményekről történő tájékoztatásomig pedig kérem Mindannyiuk szíves türelmét.

Dr. Szalay László polgármester

 

(dunaharaszti.hu)