Tovább módosul Dunaharaszti költségvetése, kevesebb támogatás jut a sportnak

//Berényi Attila
Képünk illusztráció, forrás: freepik
Városunk a járvány okozta gazdasági nehézségek hatására már korábban áttervezte idei büdzséjét, azonban további változtatások szükségesek. A DMTK-nak nyújtott támogatást is meg kellett kurtítani. A döntés a sportegyesület elnökségének véleményezésével született.

A 2020-as költségvetését már átdolgozta Dunaharaszti, erről itt írtunk korábban. A változtatások értelmében a költségvetési rendelet „Működési jellegű tartalékok” fejezete egészült ki a „Veszélyhelyzet miatti bevételkiesés tartaléka” sorral. A városvezetésnek ugyanis a korábban elvont 115 millió forintnyi gépjárműadó jelentette összeg mellett egyéb bevételkiesésre, például az iparűzési adó jelentős visszaesésével is számolnia kell. Erre készül fel előre Dunaharaszti, az átcsoportosításokkal, és a tartalékképzéssel.

A különleges jogrend és a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzat döntési jogkörei a polgármester kezében vannak. A határozatok azonban eddig is úgy születtek, hogy a városvezető előzetesen kikérte a képviselőtestület tagjainak véleményét, és ez alapján döntött. Dr. Szalay László a KisDunaTv múlt heti adásában elmondta, hogy változtattak az eddigi rendszeren, azaz nem várják össze a testületi ülések időpontjához közel a rendelet tervezeteket, hanem ahogy elkészül egy, azt ki is küldi a Városháza a képviselőknek.

Így született az az előterjesztés is, amely értelmében a DMTK szakosztályainak ez évi működési célú támogatását 10.260.000 forinttal mérsékli a város. Ez az összeg a tartalékalapba kerül.

A polgármester előzetesen kikérte a DMTK elnökségének álláspontját. Kulcsár Ferenc a DMTK elnöke szerkesztőségünknek elmondta: úgy határozzák meg mekkora összegű támogatásról tudnak lemondani, hogy figyelembe vették a rendkívüli helyzetből adódó edzés szám csökkenést, az emiatt csökkenő működési kiadásokat, költségeket. Ezt a pénzt nem kellett elkölteni, így az a város kasszájában maradhat. Így bár kevesebb támogatás jut Dunaharaszti sportegyesületének, de az egyes szakosztályok működése nem sérül, mivel az év hátralévő részére a korábbi terveiknek megfelelő összeggel számolhatnak.

Mindezek értelmében a DMTK szakosztályainak működési célú támogatása 62.100.000 forintról 51.840.000 forintra módosult. A támogatási szerződést már ennek figyelembevételével írták alá a felek.

Dr. Szalay László polgármester úgy tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy miután az előterjesztést a képviselők támogatták, hétfőn (2020.05.18), egyszemélyi döntésében elfogadta azt.