Halaszthatatlan ügyekben hozott döntést Dunaharaszti polgármestere

//Berényi Attila
Képünk illusztráció, forrás: freepik / megafilm
Mivel az új koronavírus okozta veszélyhelyzetnek még távolról sincs vége, így a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében továbbra is a polgármester látja el Dunaharaszti képviselő-testületének feladat- és hatásköreit. A testület tehát nem ülésezik, a polgármester egyedül határozhat.

Dr. Szalay László immár második alkalommal hozott a veszélyhelyzetnek megfelelően, a képviselő-testület nevében egyszemélyi döntéseket. Az előző ülés március 30-án lett volna, amelyről itt olvashat. Az akkor is alkalmazott módszer szerint, a városvezető most sem hagyta ki a tényleges döntésből a képviselőket, mert a határozattervezeteket előzetesen megküldte minden érintettnek elektronikus formában, majd ezekről írásban és telefonon is egyeztettek. Az így kialakuló, többségi véleményt figyelembe véve határozott Dunaharaszti első embere. Minden előterjesztés zöld utat kapott.

A mostani napirenden 7 téma szerepelt. Az első egy út átminősítéséről és értékesítéséről szólt. Az amúgy csak ipari jelleggel használt terület a Dunaharaszti Raktár u. 2. alatti telephely mellett van. A HÉSZ-ben az út „megszüntetendő” jelölést kapott, és egyébként a Gebrüder Weiss Kft., fejlesztésének része lesz, amely a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű minősítést kapott.

Most született határozat a „Dunaharaszti Településrendezési Eszközeinek Eseti Módosítása” című dokumentum véleményezési szakaszának lezárásáról. Ennek részleteiről kikérték korábban a partnerek, azaz például a lakosság véleményét is. A témában tartott tavalyi lakossági fórumról itt írtunk. Az előterjesztés, és az elfogadott határozat érinti a HÉSZ előírások felülvizsgálatát, a bányászati területek úthálózatának szabályozását és a Napsugár utcai lakópark övezet módosítását.

A 3. napirendi pont Dunaharaszti város 2019. évre vonatkozó, éves összefoglaló, belső ellenőrzési jelentéséről szólt. Ennek megalkotására az önkormányzatokról szóló törvény kötelezi a településeket.

A polgármester döntésével megalkotta az útépítési együttműködésről és az útépítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletet. Ennek lényege az, hogy az útépítés költségeit megoszthassák az érdekeltekkel: tehát az önkormányzat és a fejlesztésben érintett lakosság között. Így a földutak szilárd burkolattal való ellátásában együttműködnek. Vagyis az érintett szakaszok használatában érdekeltek 2/3-os többséggel kezdeményezhetik a még meg nem valósult útfejlesztéseket. Ezzel megnyílik a lehetőség arra – Önkormányzat indítványára –, hogy az érdekeltekkel együttműködve, anyagi hozzájárulás, kötelezettségvállalás mellett valósuljon meg az útépítés.

Mivel a képviselők támogatták, a polgármester elfogadta azt a rendeletet is, amely az ez év végi, a karácsonyi és a szilveszteri időszakra, a Polgármesteri Hivatalban érvényes igazgatási szünetről szól.

Az idősek ellátásáról is rendelkezett a városvezető. A Covid-19 járvány ideje alatt a nappali ellátás nem üzemel. Tehát térítési díjat sincs miért szedni, viszont emiatt az állami támogatás folyósítása is szünetel. Az idősek ellátásáról azonban a város folyamatosan gondoskodik, intézik a bevásárlásokat, gyógyszerek kiváltását, és egyéb segítséget is nyújtanak. Az idősek által most igénybe vehető szolgáltatásról itt írtunk korábban. Mivel a testület javaslatára a polgármester elfogadta a térítésmentes ellátásról szóló előterjesztést, lehetőség nyílik az állami támogatás igénylésére is.

Az utolsó napirendi pont a korábbi határozatok végrehajtásáról, a hozott döntésekről szóló beszámolót érintette.