Egyszemélyi, de egyeztetett döntéseket hozott a képviselő-testület nevében a polgármester

//Berényi Attila
Képünk illusztráció, forrás: freepik
A COVID-19 vírus okozta veszélyhelyzetben a megszokottól eltérően, de a demokrácia írott és íratlan szabályait is betartva születtek meg Dunaharaszti város képviselő-testületének döntései. 2020.03.30-án lett volna a grémium ülése, ám az megszokott formájában elmaradt. Dr. Szalay László polgármester a Katasztrófavédelemről szóló törvény (2011. évi CXXVII.) felhatalmazása szerint egyszemélyi döntéseket hozott, de úgy, hogy ehhez kikérte előzetesen a képviselők véleményét, a nagyobb horderejű ügyeket pedig későbbre napolta.

Dr. Szalay László, korábban telefonon azt mondta szerkesztőségünknek, hogy a polgármestereknek a veszélyhelyzetben adott felhatalmazással nem fog visszaélni, így a szükséges határozatokat úgy hozza meg az egyes ügyekben, hogy előzetesen kikéri a képviselők véleményét emailben és telefonon is. Erről korábban itt írtunk.

A határozathozatalról szóló jegyzőkönyv szerint, így elfogadta a polgármester a Dunaharaszti Rendőrőrs 2019. évi munkájáról szóló beszámolót. Ebből egyébként kiderül, hogy városunkban egyértelműen kevesebb, regisztrált bűncselekmény történt tavaly, mint egy évvel korábban.

Módosult Dunaharaszti Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata. Erre az Állami Számvevőszék tavaly lezárult, 2017-18 évben folytatott vizsgálatának eredményeképp volt szükség, valamint időközben létrejött a Rendészeti Iroda, és ennek működését is szabályozni kellett az új rendelkezés segítségével.

A meghozott határozat értelmében a városvezető jóváhagyta Dunaharaszti 2020. évi közbeszerzési ütemtervét. Ebben a város közútjainak karbantartására, valamint a földgáz és villamos energia, közintézményeknek és a közvilágításra, két évre szánt tételei szerepelnek.

A testület ebben a formában véleményezte a Hunyadi János Német Nemzetiségi és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézmény átszervezési elképzeléseit. Erre a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ tett javaslatot. Így a Hunyadi Iskola Fő utcai intézményében ideiglenes konténer tantermek kialakításával növelik az elhelyezett évfolyamok számát. Enne értelmében az eddigi 270 főről 390 főre emelkedik a maximálisan felvehető tanulói létszám. Egyébként egy másik napirendi pontban az intézmény telekátalakítása is zöld utat kapott, így 4 konténertanteremnek lesz hely.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában is növelik majd az elhelyezett évfolyamok számát. Itt 220-ról 310-re növekedhet a felvehető diákok létszáma.

A képviselő-testület véleményének figyelembe vételével a polgármester elfogadta a város 2020 és 2025 közötti Esélyegyenlőségi Programját.

Döntés született arról is, hogy a bölcsődei gondozási díjakat Dunaharaszti ebben az évben nem módosította.

Városunk pályázatot írt ki egy fő háziorvosi és egy fő gyermekorvosi körzet betöltésére. Erre a lakosságszám növekedése, és a már meglévő körzetek túlterheltsége miatt van szükség. A pályázatok orvosi szaklapokban és a „Dunaharaszti hírek” nevű városi újságban, valamint az Önkormányzat honlapján jelennek majd meg.

A szokásostól eltérő döntéshozatali eljárásban a városvezetés támogatta, hogy további 5 évre Doleszák Jánosné vezesse a Városi Bölcsődét, elfogadta a Dunaharaszti Városi Könyvtár idei munkatervét és elfogadta a DMTK 2019-es beszámolóját. A polgármester döntésével elfogadta a Kisduna TV tavalyi munkájáról szóló, valamint a város folyamatban lévő peres ügyeiről szóló beszámolót.