A képviselők véleményét figyelembe véve születnek meg a Dunaharasztit érintő döntések a veszélyhelyzetben is

//Berényi Attila
Polgármesteri Hivatal
Az eredeti tervek szerint hétfőn, azaz 2020.03.30-án tartaná soron következő ülését Dunaharaszti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Ám a jelen helyzetben kérdéses, hogy milyen formában születnek meg a határozatok. Egy biztos: az egyeztetés.

A meghívó szerint 17 napirendi pontot tárgyalna a testület. Ám a Katasztrófavédelemről szóló törvény (2011. évi CXXVIII.) 46. § szerint:

„(4) Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”

A témában megkerestük dr. Szalay Lászlót, Dunaharaszti Polgármesterét. Tájékoztatása szerint jelenleg is egyeztet a képviselőkkel, ugyanis a fenti törvényi felhatalmazás ellenére sem tartotta praktikusnak egyedül dönteni az ülés megtartásáról. Több képviselő jelezte, hogy biztonságosabb lenne, ha nem lenne ülés. Szóba került még a videókonferencia megtartása, ám annak technikai akadályai vannak.

A polgármester jelenleg telefonon, valamint írásban kéri ki a képviselők véleményét a napirendi pontokkal kapcsolatban. Tájékoztatása szerint, ezek figyelembe vételével születnek meg majd a döntések az eredetileg kitűzött napon, azaz hétfőn. Az egyeztetések ez ügyben folyamatosak.

Értesüléseink szerint több téma lekerül a napirendről, elősorban azok, amelyek tárgyalásához bizottsági ülések lennének szükségesek, ám ezeket nem tudták megtartani. Egy olyan döntés is csúszik, amelyben a testület lehetőséget nyitna az egyes közutak használatában érdekelt feleknek, hogy részt vegyenek azok fejlesztésében.

A napirenden – a fentiek értelmében – ott van Dunaharaszti Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályainak elfogadása.

Döntés születhet, a már korábban, tervezet formájában tárgyalt 2020. évi közbeszerzési ütemtervről, valamint a Hunyadi János Német Nemzetiségi és II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézmény átszervezéséről, és konténer tantermek kialakításáról.

Határozat születhet Dunaharaszti Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról, a Városi Bölcsőde gondozási díjainak felülvizsgálatáról. A város pályázatot ír ki a műszaki átadás előtt álló, megújuló rendelő központnak köszönhetően bővülő háziorvosi- és gyermek háziorvosi praxisokra.

Napirenden szerepelnek továbbá a Városi Könyvtár, a DMTK, a Kisduna TV tavalyi évben végzett munkájáról szóló beszámolók is.