Óvintézkedésekről döntött az Operatív Csoport

//Berényi Attila
dh-operativ-dontesek_20200312

Képünk illusztráció, forrás: freepik

A koronavírus elleni védekezés érdekében létrejött Dunaharaszti Operatív Csoport március 12-i ülésén határozott az egészségügyi dolgozók védelméről, az intézmények és az ügyfélfogadás rendjéről, a rendezvények szabályozásáról, a pénzügyi keretek biztosításáról.

Alábbiakban változtatás nélkül közöljük a Dunaharaszti Operatív Csoport döntéseit. Az eredeti közlemény itt érhető el.

„A Dunaharaszti Operatív Csoport 2020. március 12-én a következő döntéseket hozta:

1. Az egészségügyi dolgozók védelmében

Az Operatív Csoport elsőrendű fontosságúnak tartja az egészségügyi dolgozók védelmét, mert az ő megfertőződésük esetén összeomlana a város alapellátása.  Ezért úgy rendelkezett, hogy magas minőségű orvosi maszkokat és fertőtlenítőszereket vásárol az Önkormányzat vis maior keretéből. A maszkok és a fertőtlenítők azóta meg is érkeztek a Polgármesteri Hivatalba, kiosztásuk megtörtént, az alábbi személyek részére:

  • háziorvosok és asszisztenseik
  • gyermekorvosok és asszisztenseik
  • egyéb egészségügyi dolgozók
  • szükség szerint: Területi Gondozási Központ munkatársai, védőnők, Polgármesteri Hivatal munkatársai

2. Az ügyfélfogadás korlátozása a Polgármesteri Hivatalban

Az Operatív Csoport szintén nagyon fontosnak tartja a város életét megszervező köztisztviselők védelmét, ezért úgy rendelkezett, hogy 2020. 03. 13.-tól átszervezi az ügyfélfogadás rendjét. Kérünk mindenkit, hogy – lehetőség szerint – levél, e-mail, vagy telefon útján intézzék ügyeiket, és csak az keresse fel a Hivatalt, akinek az feltétlenül szükséges. A Városháza épületébe csak azt engedjük be, akinek az ügyében nem lehet másképp intézkedni.

A hétfő délutáni ingyenes jogsegély-szolgáltatást csak e-mail, vagy telefon útján lehet igénybe venni (24/504-558).

3. A város intézményeinek rendje

Az Operatív Csoport – hasonlóan a kormány azon döntéséhez, miszerint az iskolákat nem zárják be – úgy döntött, hogy az óvodák és a bölcsődék nyitva maradnak, az ott meghozott szigorú higiénés szabályok betartása mellett. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat esetében a ruhák átvétele és kiadása azonban szünetel.

4. Rendezvények szabályozása

Az Operatív Csoport bekérte az Önkormányzat intézményeitől az általuk tervezett rendezvények listáját, és – összhangban a Kormány, illetve az Operatív Törzs rendelkezéseivel – döntött minden, 100 fő feletti beltéri, valamint 500 fő feletti kültéri rendezvény elhalasztásáról, vagy törléséről (részletek az adott intézmények honlapjain). A Sportcsarnokban csak zártkapus mérkőzéseket lehet tartani, a tisztelt szülőket pedig arra kérjük, az edzések alkalmával a parkolóban, illetve a gépkocsijukban várják meg gyermekeiket!

2020. március 12-én megtartott rendkívüli ülésén az Önkormányzat Képviselő-testülete is foglalkozott az egészségügyi veszélyhelyzetben szükségessé vált intézkedésekkel. Úgy döntöttek, hogy – az élelmiszer-ellátás biztonsága érdekében – a szombati és szerdai piacnapokat továbbra is megtartják, azzal, hogy amennyiben a helyzet úgy kívánja, vagy más irányú központi utasítás születik, azonnal újabb döntést hoznak az ügyben.

5. Pénzügyi keret biztosítása

Az Operatív Csoport úgy döntött, hogy a város költségvetésének vis maior keretéből 3 millió forintot elkülönít a koronavírus elleni védekezés azonnali költségeire.

Az Operatív Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, kapcsolatban van a város, illetve a felsőbb hatóságok egészségügyi, köznevelési, rendvédelmi és igazgatási szerveivel, és amennyiben szükséges, azonnali intézkedéseket hoz a védekezés, a járvány megelőzése érdekében.

 

Dunaharaszti, 2020. március 12. 14.30 óra

 

Dr. Szalay László, polgármester

Kiss Gergely, jegyző”