Percről percre! Élő közvetítés Dunaharaszti képviselő-testületének üléséről

//Berényi Attila
percrolpercre-onkori_freepik_sw_20200224

Képünk illusztráció, forrás: freepik / dho

Összesen 6 napirendi pont szerepel Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-i ülésének napirendjén. A legfontosabb természetesen az ez év büdzséről szóló szavazás. Itt következi a döntéseket percről-percre.

Az ülés véget ért. A következő képviselő-testületi ülés jelen tervek szerint 2020. március 30-án lesz.

14:55 Az utolsó napirendi pont a polgármester szabadságának ütemezéséről szól. Ezt a képviselő-testület megszavazta.

14:52 Az 5-ös napirendi pont a Dunaharaszti Városi Könyvtár 2019-es beszámolójáról szól. Gerber Ferenc az Oktatási és Sportbizottság nevében támogatja a dokumentumot. Kücsön Sándor hangsúlyozza, hogy elismerésre méltó az a munka amelyet az intézmény a kultúra területén felmutat, az ott dolgozók teljesítménye gratulációt érdemel. A testület elfogadta a beszámolót.

14:49 Lehel Endre alpolgármester folytatja tovább az ülés levezetését, a polgármester halaszthatatlan teendői miatt adta át a feladatot. A 24 osztályos iskola építéséről szóló tervezetet, mely a beruházás főbb részleteit tartalmazza. Ez a 4-es napirendi pont. Az előterjesztést elfogadták. Korábban erről itt írtunk.

14:48 Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással jóváhagyta a 2020-as költségvetést.

14:42 A Nomád kemping értékesítését elvetette a képviselő-testület. Így azonban kiesik némi bevétel, amely a tervezett telekvásárlási keretet csökkenti tovább. Ez a költségvetési sor megmarad 15 millió forinttal, és a remények szerint áprilisban fel tudják tölteni a szükséges összeggel.

14:39 A felvetett módosításokról szavaznak a képviselők. 5 millió forint jut a Sportsziget fejlesztésére, amelyet a 100 millió forintos területvásárlási alapból teremtenek elő.

14:34 Kerekes Gabriella emlékezteti a testületet, hogy a DV Kft. kapta meg a feladatot, hogy terveket alkosson a Sportsziget rendbehozására. Karl József alpolgármester a Sportszigetről szólva elmondja, hogy régebbi tervezeteket, már létező terveket kellene átnézni ismét. A kerékpárútról is léteznek tanulmányok, de ezek már elavultak. Fontos lenne álláspontja szerint a tudatos tervezés.

14:32 Dr. Szalay László polgármester elmondja, hogy vannak koncepciók a Sportsziget felújításáról. Fényes István a strand újra létesítését és a régi fahíd ismételt felépítését javasolja. Ez utóbbi a Sziget autómentesítését is segítené.

14:29 Kücsön Sándor megfogalmazza, hogy a Sziget mint közösségi tér használható, és egy közös gondolkodást tartana jónak, akár a lakosság megkérdezésével. Erre az interaktív felületek bevonását támogatja. Bár valóban született döntés a Nomád kemping értékesítéséről, de úgy érzékeli, hogy ezt a lakosság nem támogatja. A cél az lenne, hogy minél több területet vegyen meg az önkormányzat, és adja vissza azt az embereknek mint közösségi teret. A magánjellegű beruházásokat és a közösségi tér funkciót nem tartja együtt kivitelezhetőnek. Szerinte egy alapos koncepció kellene.

14:24 Knapp Tibor szavazást kér a Sportsziget ügyében. Feljött a napközis tábor ügye is. Erre 500 millió forintot különítettek el, de a polgármester szerint ez biztosan nem lesz elegendő, és nem is egy éves beruházásról lesz lesz. Fényes István a Városfejlesztési bizottság elnökeként elmondja, hogy a korábbi telekvásárlást a Szigeten a képviselő-testület úgy támogatta, hogy a tábor fejlesztése elkerülhetetlen ezzel együtt. A Sportsziget helyre hozását ő is elkerülhetetlennek tartja, melynek része a Napközis tábor tervezete is. Az erre szánt összeget már a korábbi években elkülönítették. Megemlíti, hogy egészen konkrét látványtervet is kaptak korábban a Szigetről, szerinte egy folyamatos renoválás lenne célravezető.

14:22 Dr. Szalay László polgármester azt javasolja, hogy a korábbi külön sorban szereplő út tervezési keretet nevezzék át kerékpár- és út fejlesztési keret névre. A városvezető azt javasolja, hogy a Sportsziget ügyében inkább a képviselő-testület tapasztalatára támaszkodna, és nem fizetne ki külön pénzt a tervezésre.

14:16 Knapp Tibor folytatva hozzászólását ismerteti, hogy a Sportsziget elhanyagolt állapotban van, bár fejlesztések történnek rajta. Ám egy egységes koncepciót hiányol. Elhanyagolt a csónakház, folytatni kellene a parti sétány felújítását, és itt is folytatni kellene a kerékpárút fejlesztését. A park felújítására is nagy szükség van. A lényeg az lenne, hogy egy fő elképzelés mentén újítanák fel a szigetet. Ennek tervezéséhez szeretne pénzt elkülöníteni. Hangsúlyozta, hogy választási év után kevesebb jut fejlesztésekre. Túlzónak tartja a 20 éves a város programsorozatra elkülönített összeget. Nemzetközi kapcsolatokra 4 millió forint szerepel a tervezetben. Ez például a Baktay gimi esetében fontos lehet, hiszen az iskola nemzetközi kapcsolatai fejleszthetőek, valamint élénkíteni lehet a város külkapcsolatait. A e-Haraszti, Okos Haraszti programokra 5 millió forintot különítenek el. Felveti egy város-logó, szlogen megalkotásáról szóló pályázat kiírását is. Knapp Tibor felvetette az újszülötteknek adható Babacsomag ötletét is, és a helyi vállalkozóknak is létrehozna egy fórumot.

14:10 Horváth Jenő az egészségügyi bizottság nevében támogatja a tervezetet, mert a szűrővizsgálatokra szánt összegek ebben rendelkezésre állnak.

Gerber Ferenc az Oktatási és Sport bizottság nevében módosításokat javasolt. Fényes István a Városfejlesztési bizottság elnökeként ismerteti, hogy a testület nem támogatja a Nomád kemping területének értékesítését, de a büdzsét igen.

Knapp Tibor képviselőként hangsúlyozza a kerékpárút tervezésének fontosságát, kéri, hogy erre különítsenek el pénzt. Álláspontja szerint ez egy sokak által fontosnak tartott elképzelés, és Dunaharasztin kerékpárút hálózat létrehozását tartja lényegesnek. A legfontosabbnak a Haraszti és Taksony közötti szakaszt tartja. Viszont a szétdarabolt, már meglévő szakaszokat szakemberekkel kellene egy hálózatba köttetni, ezt meg kellene terveztetni. A másik fontos pont szerinte a Sportsziget ügye. 

14:08 A költségvetés tervezetéhez Kerekes Gabriella hozzátette, hogy az idősek otthona tervezethez találjanak plusz pénzt, és támogatást kér a Bárka alapítvány plusz tevékenységéhez. Kücsön Sándor támogatja Kerekes képviselő asszony felvetését. A Nomád kemping ügyében szólal fel, a cél az, hogy a Sportsziget minél inkább megmaradjon közösségi területnek.

14:05 A képviselő testület a 2020-as költségvetést tárgyalja. A Pénzügyi bizottság 1 nem szavazattal támogatta a tervezetet, mondta el Knapp Tibor bizottsági elnök. A polgármester ismerteti a képviselőkkel a legutolsó változat óta keletkezett módosításokat. A 2020-as büdzsé főösszege 10.424.621.437 Ft! A költségvetés sarokszámairól hamarosan részletesebb, könnyen értelmezhető cikket teszünk közzé! 

14:03 A képviselők megszavazták az úgynevezett kitekintő határozatot. Ebben az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása szerepel. 

14:01 A 2019. évi költségvetés módosítását tárgyalja a testület. A Pénzügyi Bizottság nevében Knapp Tibor támogatásáról biztosította az előterjesztést. A testület megszavazta.

13:59 Polgármesteri beszámoló az elmúlt egy hónap munkáiról. Többek között megkezdődött a Szánkozó domb megrongálódott korlátainak javítása. Az oktatási intézményekben végzett felújítási munkák jól haladnak, megfelelő ritmusban halad az orvosi rendelő építése, létre jött jött a kábítószer elleni testület.

13:58 Elkezdődött az ülés. A képviselők megszavazták a napirendet!

13:54 Már itt van a képviselők jó része, hamarosan kezdődik az ülés. A szokásokat követve először az elmúlt időszakról szóló polgármesteri beszámoló hangzik majd el, de módosítják a 2019-es költségvetést, elfogadnak egy úgynevezett kitekintő határozatot, és ez után jön az idei büdzsé! Rögtön kezdünk.