Megjött a jegyzői válasz a dunaharaszti telken halmozódó szemét ügyében

//Berényi Attila
szemetdomb_jegyzovalasz_freepik_shandor_gor_20191220

Képünk illusztráció, forrás: freepik / shandor_gor

A napokban jelent meg a hulladékvadász.hu oldalon egy cikk, amelyben ismét felhívták a figyelmet egy illegális szemétlerakóra. Mostanra megérkezett Dunaharaszti jegyzőjének válasza is.

A lakossági bejelentés alapján közölt információk szerint a magán telken már jó ideje halmozódik szemét, valamint a hulladéktörvényben leírtakkal teljesen ellentmondó az ügy. A történetről mi is beszámoltunk. Ezzel egy időben szerkesztőségünk Dunaharaszti város jegyzőjéhez fordult, hogy megtudjuk milyen intézkedéseket foganatosított a Polgármesteri Hivatal ez ügyben. A helyben élőktől úgy tudjuk ugyanis, hogy több alkalommal (írásban és személyesen is) tettek bejelentést már a halmozódó fa hulladék, és annak elégetése, valamint az így keletkező környezetszennyező füst miatt. Megkérdeztük azt is, hogy hová tudnak fordulni a környéken lakók, hogy érdemben megoldják a problémájukat, továbbá, hogy milyen lehetősége van a városnak magánterületen intézkedni, és a saját vonatkozó rendeleteit betartatni?

Alább változtatás nélkül közöljük a jegyzői választ, amelyet 2019. 12. 20.-án kaptunk meg.

„Tisztelt Uram!

A magánterületen illegálisan felhalmozott hulladék elszállításának kikényszerítésére hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki a jegyző. A bírság – meg nem fizetése esetén – adók módjára behajtható, ennek céljából végrehajtási eljárást kell indítani. A követelés érvényesítése céljából a végrehajtás alá vont személy ingatlana, ingósága is megterhelhető.

Konkrét hatósági ügyben információt nem szolgáltathatok, de a szükséges eljárási cselekményeket foganatosítottuk.

Az égetéssel kapcsolatos bejelentéseket minden esetben kivizsgáljuk. Ha valaki ilyet észlel a környezetében, célszerű a közterület-felügyelőket, vagy a rendőrség ügyeleti számait (112, 06-70-338-7465) hívni. A szóban forgó ingatlanon már intézkedtek ez ügyben.

Tisztelettel:

Kiss Gergely
jegyző”