A büdzsé, tetőcsere és parkgondozás is téma volt a képviselő-testület ülésén

//Berényi Attila
utolso_testuleti_ules_freepik_dho_20191213

Képünk illusztráció, forrás: freepik / dho

20 napirendi pontot tárgyalt meg Dunaharaszti Város képviselő-testülete december 12-i ülésén. Szó esett többek között a jövő évi költségvetésről, a Vagyongazdálkodási cég vezetőjéről, és megszavazták a fogorvosi rendelők eszközbeszerzését is.

Dr. Szalay László polgármester beszámolt a két testületi ülés között eltelt időben végzett munkáról. Elhangzott, ahogy minden évben, így idén is a városban élő, 81 életévüket betöltött időseknek és a közmunkaprogramban résztvevőknek, valamint a rászorulóknak karácsonyi csomagot adott a város. 750 darabot osztottak most ki.

A Képviselő-testület elfogadta a város ez évi költségvetésének első háromnegyed évéről szóló beszámolót.

A jövő évi költségvetés koncepciójának vitája is lezajlott. Ehhez több javaslat is érkezett. Knapp Tibor, a Pénzügyi Bizottság elnökeként olyan beruházásokat, illetve azok előkészítését javasolta amelyek erősítik Dunaharaszti városi jellegét. Szóba került a kerékpárút hálózat, a Sportsziget fejlesztése, a járdák és a vízelvezető hálózat minősége is. Kücsön Sándor a fiatalok lakáshoz jutási támogatásának emelését kezdeményezte, amely most 250 ezer forint. Szóba került a szociális bérlakások kérdése is. A képviselő kezdeményezi azt is, hogy a koncepcióba kerüljön be a Kisposta ügye is, és az innováció erősítése is felmerült. Hajdu Zsolt képviselő is felvetette, hogy a büdzsé összeállításakor vegyenek figyelembe távlati terveket.

Az önkormányzat a Díjrendelet módosítását is elfogadta. E szerint változnak majd a temetői szolgáltatások árai, valamint a Laffert Kúria és a József Attila Művelődési ház térítési díjai is módosulnak.

Emelt a város a Polgármesteri hivatalban dolgozók úgynevezett Köztisztviselői Illetményalapján. Ezt a határozat értelmében az eddigi 46.600 Ft-ról 60 ezer forintra módosították.

A képviselő-testület döntésével meghosszabbította az Önkormányzat OTP Banknál vezetett folyószámla hitelét is.

A képviselők megvitatták a város zöldterületeinek karbantartására, tisztán tartására kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatot. Erre mindössze egy pályázat érkezett, a Zöld Korona Kft-től. Knapp Tibor, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke több problémát is említett a pályázat kiírása, és a döntési eljárás miatt. A pályázó cég munkáját – amely eddig is ellátta ezt a feladatot – jónak találják a képviselők. A képviselők egyébként elfogadták a közbeszerzési eljárás eredményét, és felhatalmazták a polgármestert, hogy 118.040.992 Ft + Áfa éves összegben szerződést kössön a céggel.

A testület döntésével létrehozott egy új köztisztviselői státuszt. Ez a személy az úgynevezett Városi Rendészeti Iroda vezetője lesz. A kialakítandó szervezetről itt írtunk korábban.

A testület megtárgyalta a DV Dunaharaszti Vagyongazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának ügyét is. A posztot jelenleg Janák Farkas tölti be, de szerződése ez év végével lejár. Knapp Tibor elmondta, hogy véleménye szerint ez a poszt nem kíván egy főállású embert, mert nincs annyi feladata. Dr. Szalay László érvelése szerint a helyzet pontosan ennek az ellenkezője, mivel egyre több feladat hárul a cégre és annak vezetőjére. Janák Farkas szerződését végül meghosszabbította a testület, ügyvezető igazgatói munkabérét bruttó 500.000 Ft-ban határozta mely. Ez az összeg egyébként eddig 350.000 Ft volt havonta.

A képviselő-testület egyébként határozatlan időre meghosszabbította a szigethalmi laborral kötött szerződést a vérvételi laborvizsgálatokról. Döntöttek arról is, hogy a jövő év első felében megnyíló orvosi rendelőbe három vadonatúj fogorvosi széket és kezelőegységet vesz a város, így az eddigi kettő helyett három fogorvosi rendelőben tudják majd fogadni a pácienseket. Erre jelen állás szerint 17.700.000 Ft-ot szán a város. A rendelő fejlesztésről itt írtunk korábban.

Döntés született a József Attila Művelődési Ház tetőszerkezetének felújításáról is. A munka – információink szerint – 30.000.000 Ft-ba kerül majd, amelyet a jövő évi költségvetésből finanszíroz meg a város.

Még az idei költségvetésben szerepelt az a 10 millió forintos tétel, amellyel a város a Dunaharaszti Evangélikus Egyházközösség templomépítését támogatta. Ezt a pénzt ez év végégig kellett volna felhasználni, ám az Egyházközösségen kívül álló okok miatt ez nem volt lehetséges. A képviselő-testület mostani döntésével lehetőséget adott arra, hogy a pénzt jövő év végégig használják fel.

A testület határozott egy vízközmű szakasz térítésmentes átvételéről, valamint rendezte a Dunaharaszti Sportcsarnok beruházásának tulajdonjogát is. Az óvodák és a bölcsődék működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolókat is elfogadták.

Meghatározták a jövő évi képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait is. Ennek értelmében 2020. első ülése január 27-én lesz, február 10-én 18 órakor pedig a közmeghallgatást rendezik meg.

Utolsó napirendi pontként döntöttek a képviselők a polgármester jutalmazásáról is. Ez alapesetben a városvezető hat havi illetményét nem haladhatja meg. Ám mivel ősszel önkormányzati választások voltak, és a korábbi polgármesteri mandátum megszűnt, és dr. Szalay László egy új mandátumot kezdett, így csak erre az év végi időszakra adható jutalom, amely most egy havi plusz illetményt jelent.