Újabb építési telkekről, és a mobil jégpálya idei üzemeltetéséről is dönthet Dunaharaszti Önkormányzata

//Berényi Attila
forrás: freepik
A képviselő-testület november 11-én ül össze. Összesen 7 pont szerepen a napirendben, több ezek közül nagyobb érdeklődésre is számot tarthat, sőt vitát válthatnak ki.

A városatyák módosíthatják az ez évi költségvetésről szóló rendeletet. A képviselőknek nem lesz egyszerű eligazodniuk a javaslatban, mert az – az előterjesztés szerint – 12 számozott mellékletet, 10 számozott tájékoztató táblát és 12 számozott függeléket tartalmaz.

Változás tehát rendesen lesz, hiszen az Önkormányzat ez évi költségvetési előirányzatai összességében több mint 601 millió 700 ezer Ft-tal, az előző előirányzat-módosítás óta pedig közel másfél milliárd forinttal csökkentek, azaz ekkora a mozgás a város büdzséjében.

Dönteniük kell a képviselőknek az intézményi ingatlanok karbantartási tartalékának emeléséről is. Ez az oktatási intézményeknek, így a Szigetszentmiklósi Tankerületi központnak jutatott támogatást jelenti, mivel a fenntartó már nem az önkormányzat. Első körben 10 millió forintról van most szó. Ennek fele megy el az év végéig felmerülő karbantartási munkálatok finanszírozására. A Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beruházási Irodája a másik 5 millió forint egy részét a Hétszínvirág Óvoda könyvtárának festésére, a padló cseréjére költené. De jutna belőle a Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodájában a játszóudvar tereprendezésére, és a Baktay Ervin Gimnázium orvosi szobájának karbantartására. A maradékból pedig kerülne egy lengőajtó a Gyermekorvosi Rendelőbe. Mindezeken fölül plusz 5 millió forintot szánna a város az iparűzési adóbevételekből a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola férőhelybővítése kapcsán létesített 4 tanterem bebútorozására. A Tankerületi Központ szerint 20 millió forintra van szükség ehhez.

Voksolnak majd, ezen fölül a jövő évi belső ellenőrzési ütemtervről, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő együttműködésről is. Az előterjesztések szerint változhat az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló helyi rendelet. Utóbbi határozati javaslat annak a nyáron hozott döntésnek a véglegesítése, amely szerint a megnövekedett lakosságszám miatt kialakítanak egy új, 10. felnőttellátási és egy 5. gyermekellátási körzetet is. A terveket a háziorvosok bevonásával készítették el.

Nagy érdeklődésre tarthat számot a Helyi Építési Szabályzat, azaz a HÉSZ módosítása, és ehhez kötődően egyes ingatlanok belterülethez csatolása. E szerint a Dr. Pósta Sándor – Csokonai – Szondi utcák által határolt terület ingatlan tulajdonosai kérelmezték ingatlanjaik belterülethez csatolását. Itt építési telkeket alakítanának ki. Tehát itt több új épületet is felhúznának. A legkisebb kialakítható teleknagyság 800 m2, így azokon maximum daraboként két lakás építhető. Az előterjesztés szerint nem eladásra szánt házakat építenének és a beruházáshoz banki kölcsönre van szükség. Ám ezt a pénzintézetek csak belterületi ingatlanok esetében adják meg. Korábban az érintettek egy földdarabot ingyenesen átadtak az önkormányzatnak, hogy ott út épüljön.

Sürgősségi előterjesztésként szerepel, hogy idén is legyen Mobil jégpálya. Ez mindenestül 23 millió forintba kerül. Ebből 10 milliót az idei, 13 millió forintot pedig a jövő évi költségvetésből rendeznének.

Szintén sürgősségi előterjesztésként szerepel a képviselők asztalán a gyerekek menza ellátását vállaló cég emelési igénye. A Prizma-Junior Közétkeztetési Zrt. 10 százalékkal emelné éves díját, ami így több mint 319 millió 500 ezer forint lesz, és erre jön rá az Áfa. A drágulást a minimálbér és a garantált bérminimum kötelező emelésével indokolják, és azzal, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kialakított új melegítő konyhába 2 alkalmazottat kellett felvenni, ez pedig költségnövekedéssel jár.