Letette az esküt a régi-új képviselő-testület

//Berényi Attila
Alakuló ülését tartja Dunaharaszti képviselő-testülete - 2019. 10. 21.
Megtartotta alakuló ülését Dunaharaszti 2019 és 2024 között működő városvezetése. Az ünnepi testületi ülésen a képviselők és dr. Szalay László polgármester átvették megbízólevelüket Nagy Istvántól a Helyi választási Bizottság elnökétől. Ezt követően a képviselők, majd pedig a polgármester letették az esküt.

Az így megalakult testület titkos szavazással alpolgármesternek választotta meg Lehel Endrét, Karl Józsefet és Dr. Bereczki Sándor Pétert. A városvezetés ennek értelmében, változatlan formában folytatja tovább munkáját.

Megválasztották a bizottsági elnököket, és a testületek tagjait is.

Az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot továbbra is Hajdu Zsolt vezeti.

A Pénzügyi Bizottság irányítását Knapp Tibor vette át.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság vezetését Horvát Jenő látja el.

A Városfejlesztési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság első embere Fényes István maradt.

A Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság munkáját már Knapp Tibor irányítja.