Íme a részletek a haraszti óvodai beiratkozásról

//Berényi Attila
forrás: freepik, dho
A törvényi előírások értelmében a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez bár nagyon szigorúan hangzik, de ez tényleg fontos a gyerekek fejlődése szempontjából.

Egyébként óvodai felvételre jogosultak azok a gyerekek is, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket, amennyiben az óvodákban az óvodakötelezett gyermekek felvételét követően van még szabad férőhely, áll abban a tájékoztatóban, amelyet Dunaharaszti Város Önkormányzata hozott nyilvánosságra weboldalán.

Az óvodába a 2023/2024-es nevelési évben a 2020. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező!

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el! A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

Persze az óvodai nevelés alól is lehet felmentést kérni. Ez ehhez szükséges kérelmet 2023. április 15-ig lehet benyújtani a Járási Hivatalhoz. Dunaharaszti lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetében a kérelem címzettje: jarasihivatal.szigetszentmiklos@pest.gov.hu Telefonszám: 06-24/887-501. A kitöltendő dokumentum innen tölthető le.

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 20-ig dönt az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról, – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél, akinek ezt elbírálásra, önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Dunaharaszti óvodáinak (Szivárvány Óvoda, Mese Óvoda, Hétszínvirág Óvoda) jelentkezési lapjait ide kattintva találja meg.

A Kisharang Református Óvoda már korábban meghirdette a jelentkezést (erről itt írtunk bővebben). Itt már a személyes elbeszélgetésnél tartanak a felvételi folyamatban.

(dunaharaszti.hu, dho)