Itt a Dunaharaszti óvodai beiratkozás dátuma

//Berényi Attila
ovodai-beiratkozasok_freepik-dho_20210323

forrás: freepik, dho

A leendő kisovisok beíratása egyre aktuálisabb. A jelenleg érvényes szabályok szerint minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.

Dunaharasztin az óvodai beiratkozás dátuma a 2021/2022. nevelési évre 2021. április 26. és április 29. között lesz, derül ki a város közleményéből.

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy rendelkezett, hogy elektronikus úton is be tudják íratni gyermeküket a szülők a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatása az első óvodai nevelési napon történik meg.

Ez azt jelenti, hogy a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat.

A beiratkozás, jelentkezés az alábbi e-mail címeken történik:

Hétszínvirág Óvoda (Dunaharaszti Knézich u.21) e-mail: h.hetszin@gmail.com

Dunaharaszti Mese Óvoda és Napsugár tagóvoda (Dunaharaszti Temető utca 26.) e-mail: mese2@dunaharaszti.hu

Szivárvány Óvoda és Százszorszép tagóvoda (Dunaharaszti Egry József u.6.)  e-mail: szivarvanyovi2330@gmail.com

A fenntartó önkormányzat nevében Dunaharaszti polgármestere megváltoztatta a város óvodáinak körzethatárait. A részletes, utcára bontott leírást az egyes óvodák nevére kattintva érheti el. 

Dunaharaszti Mese Óvoda (2330 Dunaharaszti, Temető utca 26.)

Dunaharaszti Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája (2330 Dunaharaszti, Táncsics Mihály utca 33.)

Dunaharaszti Szivárvány Óvoda (2330 Dunaharaszti, Egry József utca 6.)

Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda (2330 Dunaharaszti, Knézich utca 21.)

Dunaharaszti Mese Óvoda Napsugár Tagóvodája (2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 55.)

A beíratáshoz szükséges okmányok:

  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb május 21-ig dönt az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt.

(Oktatási Hivatal, dunaharaszti.hu)