Nagyobb területen, több intézménnyel épülhet meg Dunaharaszti új iskolája

//Berényi Attila
iskola_zeneiskola_dunaharaszti_freepik_wavebreakmedia_20200527

Képünk illusztráció, forrás: freepik

A kormánydöntés alapján, állami támogatással létesülő 24 tantermes, új iskola, valamint zeneiskola és bölcsőde is épülhet városunkban, egymás mellett.

Még tavaly született meg az a kormányhatározat, amelynek értelmében öt Pest megyei tankerületi központban 16 köznevelési intézményt bővít, illetve épít az állam, összesen 60 milliárd forintból. Ennek része lesz a Dunaharasztin létesülő új, 24 tantermes új iskola, amelyről itt írtunk korábban.

A korábbi elképzelések szerint a fejlesztés a Paál László – Munkácsy – Zágoni – Vörösföld utcák által határolt területen valósult volna meg. Erről itt számoltunk be korábban.

Ám a város és a Tankerület is azt szorgalmazza, hogy egy zeneiskola is épüljön meg a sulival egyidőben. Értesüléseink szerint egy 200 néző befogadására alkalmas színház – koncertterem is létesülhet itt. Ám az ehhez korábban kijelölt telek nem lenne elegendő – így bár a helyszín marad, de nagyobb területen folyik majd az építkezés. Ez a bővítés pedig lehetőséget teremt arra, hogy az eredetileg a piac végébe tervezett bölcsőde egy számára alkalmasabb helyen, ezen a megnövelt területen épüljön fel. Mindez abból a Dunaharaszti főépítésze által készített előterjesztésből derül ki, amelyet dr. Szalay László polgármester a képviselő testület véleményezése után – a veszélyhelyzetben alkalmazott szabályok szerint – egyszemélyi döntésével elfogadott. Az erről szóló elképzelést mutatja be az a „tervezői javaslat”, amely cikkünk belső képe is, és Túri Attila vezető tervező készítette.

forrás: testületi előterjesztés / Túri Attila vezető tervező „tervezői javaslata”, megbízó BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

„A terv a Vörösföld utcát zsákutcának hagyja, a Paál László és a Zágoni utcákat összekötő új utcát a temető területébe tolta. A javaslat tartalék területet is hagy, mely alkalmas pedagógus (bér)lakások létrehozására” – áll a határozatban.

A tervezés során megvizsgálták a temető (még használaton kívüli) területének tervezett csökkentését is. E szerint a megmaradó terület még hosszú időn keresztül elegendő lesz a temető terjeszkedésére.

Úgy tudjuk, hogy a tervezet véleményezése során Kücsön Sándor (MSZP) önkormányzati képviselő külön véleményt fogalmazott meg. A polgármesternek eljutatott észrevételeiben megfontolásra ajánlotta, hogy a zeneiskola ne a temető melletti területen létesüljön. Álláspontja szerint ugyanis „zeneiskolában (a kora őszi és a tavaszi időszakban) nyitott ablaknál folyó munka, időnként kihallatszó kellemes, vidám zene és a temetési szertartások a sírhelynél elhangzó énekek, készülékről lejátszott zene kegyeleti problémákat vet fel.” Nem tartotta szerencsésnek a bölcsőde elhelyezését sem ezen a területen. Ezt a két intézményt az Egry József és Haraszti Ferenc utca kereszteződésénél építettné fel a városatya, így bölcsőde, óvoda és iskola lenne egymás közelében.

Dr. Szalay László szerkesztőségünknek elmondta, hogy a jelenlegi tervek szerint földsánc kerül az oktatási terület (leendő iskola és bölcsőde), valamint a temetőnek elkülönített telekrész közé. Ide fákat, növényeket telepítenek, azaz egy elválasztó övezet is létrejön. A jelenlegi számítások szerint a fejlesztéshez közelebb eső területet a következő 20 évben még nem fogja használni kegyeleti célokra a temető, így az új fáknak, növényeknek is lesz idejük megnőni.  A polgármester érvei szerint a képviselő által említett telket most vásárolta meg az önkormányzat, itt egy parkot szeretne a város létrehozni. Ha itt épülne oktatási intézmény, akkor a területet az állam tulajdonába kellene adni. Így dr. Szalay László az eredeti elképzelést fogadta el.