Egyre biztonságosabb településnek számít Dunaharaszti

//Berényi Attila
Share on print
Share on email
Egyre biztonságosabb településnek számít Dunaharaszti
A legtöbb bűncselekményfajtában az adatok csökkenő, azaz javuló irányt mutatnak, derül ki a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz tartozó Dunaharaszti Őrs, tavalyi évet összegző beszámolójából.

Az elemzést egyébként a legutóbbi, azaz március 30-i ülésén fogadta el a városvezetés. A veszélyhelyzetben erről a képviselő-testület feladatköreivel felruházott polgármester döntött. A határozatokról itt írtunk.

Az értékelés szerint egyébként a Rendőrőrs a fokozott közterületi jelenlétet az önkormányzatok által biztosított túlórákból oldja meg, de részt vesznek a rendezvények biztosításában is.

Városunk rendőrőrsén 1 fő parancsnok, 1 fő helyettes, 5 körzeti megbízott,  5 fő járőr, 1 fő kutyavezető járőr, 1 fő nyomozó, 1 fő Szabálysértési Előkészítő Csoport  előadó és 1 fő ügyviteli munkatárs dolgozik.

A tavalyi esztendőt értékelő elemzés szerint „az összes rendőri eljárásban érintett, regisztrált bűncselekmények számát tekintve” Dunaharasztin egyértelmű csökkenés mutatható ki. Míg 2018-ban 278 bűncselekményt jegyeztek fel városunkban, addig tavaly 30 esettel kevesebb volt, összese 248. De 10 éves összehasonlításban is egyértelműen követhető a csökkenés.

Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmény az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 2010-2019. évi adatai alapján, Dunaharasztin

A kiemelt bűneset típusokat elemezve néhány esetben azonban romlottak az adatok. Míg súlyos testi sértés, kiskorú veszélyeztetése, önbíráskodás, vagy kábítószerrel kapcsolatos regisztrált bűneset nem volt 2019-ben, úgy lopásból a 2018-as 92 esetet 101-re tornászta fel a város bűnelkövetői rétege. Garázdaság is 14 alkalommal történt, ami néggyel több, mint egy évvel korábban. A lakásbetörések száma mindkét esztendőben 13 volt, a betöréses lopás miatt tavaly már 26 esetben kellett intézkedniük a rendőröknek.

Az adatok közben azt mutatják, hogy a Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója visszaesett, áll az éves értékelésben. Az elfogadott elemzés szerint a kapitányság munkatársai 2018-ban a nyomozások 70,6 százalékát zárták eredményesen, addig tavaly 51,7 százalékos volt csupán ez a mutató.

A közlekedést tekintve a beszámoló külön megemlíti, hogy forgalomnövekedéssel kellett megbirkóznia a városnak.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma 2019., Dunaharaszti

A legtöbb közúti baleset Dunaharaszti útjain a gyorshajtás miatt következik be, a második helyen az elsőbbségi jog megsértése áll. 2019-ben 195 személyi sérüléssel járó közúti baleset volt városunkban, ebből 5 volt halálos. 17 esetben mutattak ki a baleset okozójánál ittas befolyásoltságat, azaz az illető alkoholt ivott, mielőtt a forgalomba ment.

A jelentés szerint Dunaharasztin jól működő, szervezett polgárőrség van. Ennek vezetőivel folyamatosan tartják a kapcsolatot, értékelve a bűnügyi és közbiztonsági helyzetet. A polgárőr szervezetek a napi szolgálati feladatok ellátásához hetente, több alkalommal is szolgáltatják a technikai és személyi feltételeket. A Dunaharaszti Polgárőrség által beszerzett rendszámfelismerő rendszert a rendőrség használja. Ezen fölül tavaly egy együttműködési megállapodás alapján a polgárőrség ellátta a térfigyelő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatokat is.