Városi rendészet létrehozását fontolgatja Dunaharaszti vezetése

//Berényi Attila
Átlagos kép a közterületeken, fotó: dunaharaszti online
Egyre növekszik a város lélekszáma, és ehhez már bővíteni kell a közbiztonságot szavatoló szervezeteket is. Úgy tudjuk, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Rendészeti Iroda létrehozásáról dönthet következő ülésén a képviselő testület.

Dunaharasztin jelenleg nagyjából 23 ezer embert él. Biztonságukról jelenleg alapvetően a rendőrség gondoskodik. A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitánysághoz tartozó rendőrőrs épületét nemrégiben újították fel, a város két új szolgálati járművet és szolgálati lakásokat biztosít az itt dolgozóknak. 2017-ben jött létre Dunaharasztin a Közterület felügyelet. Ennek szakmai irányítását is a rendőrség látja el. A két szerv egymás munkáját kiegészíti.

Ám információnk szerint a 3 közterület felügyelő beosztását nem nagyon tudják úgy megoldani, hogy minden nap, 24 órában hatékonyan lássák el feladatukat. Úgy tudni, hogy a városvezetés szerint sem lehet ennyi emberrel a közlekedés és az együttélés szabályait maradéktalanul betartatni. Jó példa erre a köztéri alkohol fogyasztás tilalma, hiszen a jelenleg is hatályos, 2016-os önkormányzati rendeletről szinte alig tud valaki a városban. A rendelet itt érhető el. Erről tanúskodnak a mindenfelé eldobált, üres sörös dobozok, a parkokban összetört piás üvegek. Ha ez nem lenne elég, akkor be kellene valahogy tartatni a bel- és külterületi hulladék elhelyezési tilalmat, a kutyatartás szabályait, vagy az égetés tilalmát és a hétvégi zajkeltés korlátozását. Ezek figyelmen kívül hagyása alapesetben szabálysértési eljárás megindítását vonhatják maguk után.

Állítólag a fenti indokok alapján kezdeményezi a polgármester egy úgynevezett Rendészeti iroda létrehozását. Ennek élére egy köztisztviselő kerülne. A státusz létrehozásához pedig szükség van a közgyűlés határozatára is. Információink szerint erről a december 12-i képviselő-testületi ülésen születhet döntés. Az új vezetőnek január végégig kell kidolgoznia elképzelését, amelyben a rendészet feladatkörének és létszámának is szerepelnie kell, valamint fel kell vázolnia azt is, hogy milyen eszközigénye lesz a munkának, és a közterület felügyelettel milyen együttműködésben tudnak együtt dolgozni.

Ha minden gördülékenyen megy, akkor az új szervezet, azaz a Városi rendészet 2020. év március elejével kezdhet el dolgozni.