Személyes jelenlét nélküli közmeghallgatás lesz a Budapest-Belgrád vasútfejlesztésről

//Berényi Attila
Képünk illusztráció. forrás: freepik / denbelitsky
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya jelentett meg egy közleményt, amelyben a környezeti hatásvizsgálati eljárásról és az „érintettek személyes megjelenése nélküli közmeghallgatás tartásáról” tájékoztattak. Ezt tette közzé Dunaharaszti Város is, hivatalos oldalán.

A közleményt a Dunaharaszti Város hivatalos oldala tette közzé, amelyet itt érhet el teljes részletességgel.

A szövegben kiemelik, hogy a projekt nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy. A környezeti hatásvizsgálati eljárás 2021. március 18-án indult meg. A közlemény tételesen felsorolja a közvetlen hatásterülettel érintett településeket, köztük városunkat is.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály tájékoztatása szerint a szervezet a honlapján biztosít betekintési lehetőséget a szakhatósági állásfoglalásokba és az általa kért szakértői véleményekbe, továbbá a hiánypótlásul készült dokumentációba.

A közlemény leszögezi, hogy – ezt szó szerint idézzük:

„…a BKMKH, mint környezetvédelmi hatóság 2021. május 3. napján 10:00 órától, a 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. szám alatti épületben, a környezetvédelmi hatóság hivatali helyiségében, mint helyszínen közmeghallgatást tart, az érintettek személyes megjelenése nélkül…”

Indoklásként a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 1. §-át hozzák fel. Kiemelik azt is, hogy a hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat – így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.

E szerint észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig írásban lehet feltenni:

„Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig, 2021. május 3. napjáig, személyes megjelenése nélkül, írásban közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez nyújthatnak be és az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi hatóság honlapján közzéteszi.”

(dunaharaszti.hu)