Szent Imre napja van – vasárnap a róla elnevezett ligeti templomban emlékeznek rá

//Tóth Gábor
szent-imre-templom_nemedi-ut_dho_20210901

A dunaharaszti Szent Imre templom épülete - korábbi kép. fotó: dho

Szent István király és Gizella királyné gyermekére, Szent Imrére emlékeztet november 5-e. Vasárnap pedig búcsú lesz a dunaharaszti, ligeti templomban a tiszteletére.

Szent Imre herceg személye a magyar történelem fontos eleme. „A nemes Imre herceg előkelő nemzetségből, mint a cédrus a Libanonról (Zsolt 91,13), Szent Istvántól, Magyarország első királyától származott, erényekkel nagyon feldíszítve ragyogóan tündökölt” – olvasható Szent Imre 1110-ből származó legendájában.

A királyi sarj oktatását Gellért püspök felügyelte. A szintén szent a herceget 7 esztendőn át tanította latinra és a kor legfrissebb tudását nyújtotta neki. 15 éves korától apja mellett cseperedett. Neki íródtak „Szent István király intelmei Imre herceghez” című mű sorai is, eredetileg feltehetően csak „Intelmek” címmel.

„…szerelmetes fiam, szívem édessége, sarjam, jövő reménysége, kérlek, megparancsolom, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és a rokonságodhoz, vagy a főemberekhez, avagy a gazdagokhoz, a szomszédhoz és az itt lakóhoz légy kegyes, hanem még a külföldiekhez is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz. Légy irgalmas minden erőszakot szenvedőhöz, őrizd szívedben mindig az isteni intést: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.”

Szent István király intelmei Imre herceghez (részlet)

Imre herceg 1031. szeptember 2-án halt meg, miután vadászat közben egy vadkan megsebezte, valószínűleg a bihari Igfon-erdőben. Itt épült fel a 11. és a 12. század fordulóján a Szent Imre-apátság a herceg szentté avatása után.

Dunaharasztin Szent Imre herceg nevét viseli a ligeti templom, amelyet egy esztendővel ezelőtt szentelt fel Marton Zsolt, váci megyéspüspök.

„Megragadni a megragadhatatlant, kézzel fogni a kézzel foghatatlant” – felszentelték a dunaharaszti Szent Imre templomot

2022. november 6-án, vasárnap a 10.00 órakor kezdődő szentmisén lesz a búcsú. A Szent Cecília kórus énekel majd, utána szeretetvendégségre várják a híveket.

(dho)