Ide kapcsolódik Megalakult a Millenniumtelepért Egyesület