Tisztújítás a Fidesz dunaharaszti szervezetében

//Berényi Attila
Kaltenecker István, a Fidesz dunaharaszti szervezetének elnöke, fotó: dho
Mi a helyzet a politikával helyben? Ezt a kérdést járjuk körbe abban az interjúsorozatban, amelynek első részét olvashatja most. Arra vagyunk ugyanis kíváncsiak, hogy az amúgy átpolitizált világunkban, egy olyan településen, ahol a pártpolitika nem igazán érvényesül, hogyan látják a mindennapok kérdéseit az országos politikai tömörülések helyi vezetői. Szeptember 20-án tartotta tisztújító ülését a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség dunaharaszti tagszervezete. Az eddigi elnök, Knapp Tibor helyére Kaltenecker István került. Az új vezetőt faggattuk.

dho: Miért volt szükség az elnökcserére?

Kaltenecker István: Tibor 2005 óta vezette a helyi csoportot, és saját bevallása szerint már elfáradt. Az áprilisi parlamenti választás is nehéz feladatot rótt rá és rám egyaránt. Én, mint a kampány menedzsere vettem részt akkor a munkában. Tibor természetesen továbbra is az elnökség tagja marad, és a tanácsaival segíti a munkát.

dho: Mekkora a Fidesz dunaharaszti szervezete?

K. I.: 76 fő a jelenlegi aktív létszámunk. Szerencsénkre a kampány során kiderült, hogy nagyon sok a támogatónk Dunaharasztin – és ez a választási eredményben is meglátszott. Közülük többen kérték a felvételüket, így a taglétszám folyamatosan bővül. Külön öröm, hogy több fiatal is érkezett. Ez pedig reményteljes abban a tekintetben, hogy egyfajta generációváltás következhet be.

Kaltenecker István, a Fidesz dunaharaszti szervezetének elnöke, fotó: dho

dho: Mi a feladata egy kormányzópárt városi szervezetének?

K. I.: Három fontos funkciót emelnék ki. Egyrészt a párt országos kampányainak támogatása, a választók direkt elérése a dolgunk. Van is egyébként elvárás a központban aziránt, hogy egy ilyen jelentős városban, mint Dunaharaszti, egy kétharmados párt méltóképpen tudja képviselni magát. Lényeges feladat ebben a tekintetben az aktivisták felkészítése. Mindezeken fölül szerepet kell, hogy vállaljunk a település társadalmi életében. Élő a kapcsolatunk a helyi civil szervezetekkel, akikkel együtt tudunk működni, hiszen nemcsak a politikai életben van feladatunk, hanem dolgunk a közösség építése, szervezése, a társadalmi kapcsolatok kialakítása. Ez utóbbi funkciót személy szerint én nagyon fontosnak érzem. A társadalomban nagyon nagy gond az elidegenedés, elmagányosodás. Éppen ezért rendkívüli figyelmet érdemel a közösségépítés, a személyes kapcsolatok kialakítása, nem csupán a párt, hanem az egyének szempontjából is. De ismeretterjesztéssel, kulturális feladatokkal is foglalkozni kívánunk.

A Fidesz itteni szervezete egyébként éppen ezért közéleti eseményekkel fog előállni a következő időszakban. Ezekre az alkalmakra mindenkit szeretettel várunk majd, függetlenül a pártszimpátiától. A sport, az utazás és az ismeretterjesztő programok mellett a legégetőbb, a városban élőket érintő kérdésekkel foglalkozó szakembereket és politikusokat szeretnénk meghívni. Erre példa Vitézy Dávid, közlekedésért felelős államtitkár tervezett meghívása, mert Dunaharaszti legnagyobb problémája szerintünk a közlekedés.

Kaltenecker István, a Fidesz dunaharaszti szervezetének elnöke, fotó: dho

dho: Dunaharaszti pártpolitikai szempontból speciális közeg, nem jellemző az, hogy a mindennapokban a pártok helyi szinten megjelennének. A Fidesz ezen szeretne változtatni?

K. I.: Meggyőződésem szerint ez egy jó állapot. Az szerintem örömteli, hogy Dunaharasztin nem éles ellentétek osztják meg a döntéshozatalt, hanem inkább az együttműködés a jellemző. Éppen ezért az Önkormányzat jól látja el a feladatát, jól működik. Ez egy sikeres városvezetés, szemben azokkal a településekkel, ahol esetlegesen helyi szinten is éles ellentétek bontakoznak ki a pártok között. A személyi, politikai ellentétek ugyanis képesek megfosztani a várost a jó döntésektől. A képviselő-testület együttműködés-szemléletű, semmint hatalmi megosztáson alapuló közösség. Itt mindenki ismer mindenkit, és nagyon jól megvannak egymással bal- és jobboldalon állók, illetve a független képviselők. Lehet látni, hogy ez a konstruktív együttműködés a napi döntéshozatalban is működik Dunaharasztin.

dho: Mi a helyzet azokkal az országos témákkal, amelyeket helyben kell képviselnie egy-egy pártszervezetnek? A legjobb példa most talán a pedagógusok ügye.

K. I.: Ebben is az együttműködés a lényeg. Maradva ennél a példánál: a korábban a városhoz tartozó tanintézmények Dunaharasztin még mindig megkapják azokat az önkormányzati támogatásokat, amelyek kisegítik őket. Viszont a kormány a helyén van, és a pedagógusbérek körüli gondokat – meggyőződésem szerint – hatékonyan fogja kezelni. De azt sem szabad elfelejteni, hogy a szomszédban háború van, szankciók és gazdasági válság terheli az országot, azaz nehéz a helyzet. Az oktatás és a köznevelés egy égető terület, azt mindenképpen rendbe kell tenni. Maruzsa Zoltán, köznevelési államtitkár úr vezetésével ezek a gondok meg fognak oldódni.
Minden kritikának van alapja, sőt fontos, hogy legyen kritika. Enélkül ugyanis nem lehet megoldást találni a gondokra, nem lehet előre lépni. Az már egy más téma, amikor egy-egy észrevételt az ellenzék képviselői saját politikai tőkéjük kovácsolására próbálnak kihasználni.

Kaltenecker István, a Fidesz dunaharaszti szervezetének elnöke, fotó: dho

dho: Van lehetősége a helyi szervezetnek az országos központ felé észrevételeket tenni? Meghallgatják a dunaharaszti tapasztalatokat?

K. I.: Pánczél Károly, a térség országgyűlési képviselője egy olyan személyiség, aki meghallgatja az észrevételeket, segít a problémákat kezelni, és továbbítja is a döntéshozóknak az üzeneteket. Ez egy nyitott és demokratikus párt. Alapvetően ez a Fidesz működésének is az alapja, azaz igény van a visszacsatolásra. Ennek közvetítője a mi esetünkben a parlamenti képviselő.

dho: Már kampány van?

K. I.: Mindig kampány van! Az utóbbi években az erőteljes átpolitizáltság érvényesül, ami a társadalomra is igaz. Nem magyar, hanem európai jelenség ez: sokkal erőteljesebben, intenzívebben érkeznek az információk hozzánk, emberekhez – köszönhetően a digitális világnak. Nagyon nehéz már megszűrni a hatásokat, amelyek bennünket érnek. Éppen ezért folyamatosnak érezzük a kampányt. Már az, hogy válságból válságba sodródik a világ, mindenki számára érzékelhető. Éppen ezért a politikai viták is élesednek. Úgy vélem, hogy a baloldali árnyékkormány felállítása maga egy kampányjelenség. Sőt, Dunaharasztin is erősödik a baloldal, egyre jobban aktivizálja magát.

Kaltenecker István, a Fidesz dunaharaszti szervezetének elnöke, fotó: dho

dho: Mi a feladata egy párt városi elnökének?

K. I.: Én ezt menedzsermunkának fogom fel. Az a célom, hogy meg tudjam újítani és fiatalítani a szervezetet, fel tudjam építeni a közösséget, amely még összetartóbb lesz. A dolgom az is, hogy a 2024-ben esedékes Európai Parlamenti választásokra – amely minden jel szerint egy időben lesz az önkormányzati választással is – felkészítsem a helyi szervezetet. Ez jelenti azt is, hogy meg kell találnunk a megfelelő képviselőjelölteket, hiszen helyi szinten is lesz ebben egy váltás. A kapu nyitva van azok előtt, akik úgy gondolják, hogy politikussá szeretnének válni.

dho: Ezek szerint a párt eddigi önkormányzati képviselői helyett újak lesznek?

K. I.: Igen. Van olyan képviselő, aki már nem fogja folytatni ezt a fajta munkát. Képviselőink már nagyon régóta szolgálják ebben a pozíciójukban a várost. Éppen ezért örülök, hogy helyi szinten a Kereszténydemokrata Néppárt is megújul, mert velük összefogva, szövetségben keressük majd azokat a személyeket, akik alkalmasak arra, hogy a helyi döntéshozatalban részt vegyenek.

(dho)