Kérdőív a levegőminőségről

//Berényi Attila
fust_freepik_Dmytro_Mykhailov_20220505

Képünk illusztráció. forrás: freepik / Dmytro Mykhailov

A fővárosban és az agglomerációban élők véleményét tudakolja a légszennyezettségről a Pest megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának Levegő- és Zajvédelmi Osztálya.

A levegő védelméről szóló kormányrendelet írja elő, hogy például az agglomerációban, ahol a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, ott levegőminőségi tervet kell készíteni. A szabályzó szerint ezt betartva kell elérni, hogy az előírt határértékek alatt legyenek a tényleges légszennyezettségi adatok. Erről egyébként a Tisztább levegőt Európában elnevezésű Uniós program is rendelkezik.

A Budapest és környékéről szóló időszakos terv felülvizsgálata jelenleg is tart. Ehhez csatlakozik a mostani adatgyűjtés, amelynek célja a

„légszennyezettségi agglomeráció lakóinak környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése.”

A kérdőív, amely ide kattintva érhető el személyes adatokat nem gyűjt, azaz anonim. A kitöltő lakóhelyének tekinthető települést kell megnevezni.

(Pest Megyei Kormányhivatal)